Flight Ticket - Insieme

Договір публічної оферти flyticket.com.ua

Дякуємо, що відвідали сайт https://flyticket.com.ua (надалі «Сайт»)!

 

1.  ПРЕАМБУЛА ДОГОВОРУ

Перед тим, як користуватися цим Сайтом, ми просимо вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі у договорі публічної оферти (надалі «Договір»). Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту, та важливу інформацію та застереження щодо надання послуг, які ви можете отримати за допомогою цього Сайту. Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися з цим Договором перед кожним використанням Сайту. 

Якщо ви не погоджуєтеся із викладеними у Договорі умовами, ви не повинні користуватись Сайтом і при можливості його покинути.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Агентство», «ми» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсіеме Тур» із місцезнаходженням: 61002 Україна, м. Харків, вул. Іванова, 12/16; ідентифікаційний номер: 38633342, податковий номер [38633342], код IATA [72-3 2017 2], — компанія, яка проводить обслуговування Сайту, якій належать майнові та немайнові права на Сайт, і яка наділена правами та обов’язками згідно цього Договору. «Агентство» може також означати разом чи окремо компанії-партнери чи інші афілійовані особи, які мають право надавати послуги згідно цього Договору та уповноважені приймати платежі за послуги від Клієнтів.

2.2. «Ви», «Клієнт», «Користувач», «Покупець», «Пасажир», «Турист» — фізична особа, яка користується Сайтом та/або здійснює Бронювання відповідно до умов визначених у цьому Договорі і є стороною цього Договору та / або договору про надання Послуг з відповідним Постачальником Послуг / Перевізником. Користувач може також бути і Покупцем, і Пасажиром ,чи Клієнтом.

2.3. «Сайт» — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Агентству, розташований в мережі Інтернет за адресою https://flyticket.com.ua, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується:

 • відображення інформації для Користувачів про Послуги/Додаткові послуги;
 • надання технічної можливості створення Бронювання / Замовлення, через Систему Бронювання яка доступна на цьому Сайті, відповідно до умов Договору;

2.4. «Акцепт оферти» — відповідь Користувача Сайту про прийняття цього Договору шляхом вчинення наступних дій:

 • продовження користування цим Сайтом (доступ чи повторний доступ до Сайту), та/або
 • реєстрація/авторизація на Сайті, та/або
 • створення Бронювання чи замовлення Додаткових Послуг, та/або
 • залишення відгуку на Сайті, та/або
 • надсилання повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті.

Акцепт оферти означає повне безумовне та без будь-яких змін прийняття Користувачем умов, викладених у Договорі. Акцепт оферти породжує правові наслідки для сторін відповідно до умов визначених у Договорі.

2.5. «Замовлення», «Бронювання», — належним чином створений на Сайті запит самостійно обраних Клієнтом послуг, що передбачає закріплення обраної послуги за конкретною фізичною особою (або особами) та підтверджується і приймається Агентством. Будь-яке Замовлення / Бронювання буде вважатися прийнятим Агентством лише після отримання підтвердження про оплату за послугу від Клієнта та надсилання належного підтвердження від Агентства Клієнту. Замовлення може передбачати передоплату або повну оплату в момент його створення, або оплату у відведений для цього строк після його підтвердження. Неоплачене Замовлення означає, що воно зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Клієнтові, який його сформував з урахуванням умов цього Договору. Неоплачене Замовлення / Бронювання скасовується після спливу строку, відведеного на його оплату. Статус Бронювання визначається і відображається у особистому кабінеті.

2.6. «Сервіси Сайту» — Послуги, які доступні для замовлення на Сайті та включають в себе: Авіаквитки, Готелі, Страхування, Оренда машин, Трансфери.

2.7. «Послуга» — комплекс дій, що надається Клієнту Постачальником Послуг / Перевізником після їх оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Клієнтом самостійно при створенні Бронювання із запропонованих на Сайті варіантів. Згідно з умовами цього Договору, Постачальники Послуг / Перевізники не зобов’язані надавати Клієнтам будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані у Замовленні. Послуги і Додаткові Послуги разом чи окремо можуть вживатися у цьому Договорі як «Послуги».

2.8. «Додаткові Послуги Агентства» — комплекс дій, що надається безпосередньо Агентством і включає в себе:

 • відображення на Сайті інформації для Користувачів про туристичні, дозвільні та інші Послуги;
 • надання технічної можливості створення Замовлення Послуг, через Систему Бронювання яка доступна на Сайті,
 • відповідно до умов Договору; надання додаткових можливостей під час купівлі Послуг чи на етапі повернення/скасування Бронювання.

Обсяг і вартість Додаткових Послуг Агентства повідомляються Клієнту під час Бронювання чи його зміни/скасування та в умовах користування кожним окремим Сервісом Сайту і під час оплати може зазначатися як «Сервісний Збір» або як окрема вартість Додаткової Послуги. Оплата вартості Додаткових Послуг може бути складовою вартості Послуг, яка підлягає оплаті Покупцем одночасно із замовленням Послуги, або вказується окремо при кожному Замовленні.

2.9. «Електронний квиток/маршрут-квитанція», «електронний ваучер», «страховий поліс», «квиток», «авіаквиток» — електронно-цифровий документ/бланк, який:

 • зберігається в системі Постачальника Послуг / Перевізника або в глобальній системі бронювання;
 • містить повний набір даних про Послугу;
 • залежно від обраної послуги може відображати ідентифікаційні дані продавця, Агентства, Постачальника Послуг / Перевізника, Покупця та Пасажирів;
 • засвідчує придбання Послуги чи її Бронювання;
 • підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою; зобов’язує Постачальника Послуг / Перевізника надати Послугу.

Такий електронно-цифровий документ формується Агентством, або безпосередньо Постачальником Послуги / Перевізником, і у вигляді електронного документа надсилається на електронну пошту Клієнта, та, за загальним правилом, доступний у особистому кабінеті.

2.10. «Система Бронювання» — інформаційна система, що містить відомості про повний перелік Послуг, доступних для Бронювання та купівлі на Сайті. Інформація у Системі Бронювання розміщується на Сайті відповідно до того, як вона представлена в глобальній системі бронювання (GDS), системах бронювання Постачальника Послуги / Перевізника або їх повноважених представників. Враховуючи це, Інформація в Системі Бронювання може бути у будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Клієнтові пропонується використовувати Систему Бронювання в режимі «як є та як доступно».

2.11. «Особистий кабінет» — закрита зона Сайту, доступна лише Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації / авторизації, та містить підрозділи: «Мої замовлення» – містить інформацію про всі створені Замовлення на Сайті; «Дані покупця» – механізм для зберігання та редагування даних Покупця; «Дані пасажирів» – механізм для зберігання та редагування даних Пасажирів / Клієнтів; «Мої бонуси» – містить інформацію про поточний баланс та історію нарахування бонусів і миль, якщо на Сайті діють правила Бонусної Програми; «Налаштування облікового запису» – механізм для зміни персональних даних Користувача, у тому числі пароля для входу у особистий кабінет.

2.12. «Перевізник» — особа, яка виступає безпосереднім продавцем Послуги або надає Послугу з перевезення Пасажирів, обрану та/або оплачену за допомогою Системи Бронювання на Сайті, яка діє на умовах партнерських / агентських / субагентських та інших договорів з Агентством.

2.13. «Постачальник Послуг» — особа, яка виступає безпосереднім продавцем Послуги або надає туристичні, дозвільні та інші Послуги, доступні на Сайті, або яка діє як посередник щодо надання Послуг на умовах партнерських / агентських / субагентських та інших договорів з Агентством.

2.14. «Лоу-кост Перевізник», «бюджетна авіакомпанія» - від анг. «low-cost airline». Правила Надання Послуг та продаж авіаквитків регулюються спеціальними умовами роботи таких лоу-кост Перевізників. Низька ціна авіаквитків таких лоу-кост Перевізників зумовлена, як правило, відсутністю традиційних послуг для пасажирів, які пропонуються класичними авіакомпаніями. Такі додаткові послуги пасажирам пропонуються, як правило, за додаткову плату. За загальним правилом, авіаквитки, придбані у лоук-кост Перевізників, поверненню не підлягають.

2.15. «Правила Надання Послуг» або «Правила тарифу» — умови Постачальників Послуг / Перевізників, відповідно до яких здійснюється бронювання, купівля, використання, анулювання, зміна та/або повернення відповідної Послуги та які є обов’язковими для ознайомлення, погодження та виконання Користувачами. Правила Надання Послуг встановлюються Постачальниками Послуг / Перевізниками відповідно до їх власних комерційних умов, та відповідних вимог законодавства та міжнародних правил, які можуть застосовуватися до такого виду Послуг.

2.16. «Платіжна система» — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від Покупців за послуги, доступні для придбання на Сайті на рахунок Агентства / Перевізника / Постачальника Послуг.

«Оператор послуг платіжної інфраструктури» — клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів Покупця за придбані послуг на Сайті, які володіють необхідними ліцензіями та дозволами для проведення переказу коштів і діють на підставі договору з Агентством, Постачальником Послуг чи Перевізником.

2.17. «Офісні години роботи Агентства» — звичайні офісні години Агентства: 10.00-17.00, окрім суботи та неділі та державних вихідних днів, протягом яких працівники Агентства виконують трудові функції. Ви можете надсилати свої запити за телефоном: +38 (057) 702-07-47 (оплата згідно тарифів операторів).

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

3.1. Предмет Договору. Предметом цього Договору є надання Агентством послуг з бронювання, оформлення, продажу Послуг та надання інших Додаткових послуг Агентства за допомогою технічних можливостей Сайту.

3.2. Повнота Договору. Цей Договір, Договір IATA, Правила Надання Послуг/Правила тарифу, а також будь-які політики та повідомлення Агентства (які пов’язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, доступні на Сайті) як під час створення Замовлення/Бронювання, так і в будь-який інший час, складають цілісну угоду між вами та Агентством щодо користування Сайтом, створення Бронювань / Замовлень Послуг та замовлення Додаткових Послуг.

3.3. Прийняття Договору. Якщо ви (І) продовжуєте користуватися цим Сайтом (отримуєте доступ чи повторний доступ до Сайту), та/або (ІІ) реєструєтеся на Сайті, та/або (ІІІ) створюєте Бронювання чи замовлення Додаткових Послуг, та/або (IV) направляєте запит за телефоном чи електронною поштою, що вказані на сайті, залишаєте відгук на Сайті, ви:

3.3.1. безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте умови, викладені у цьому Договорі, а саме здійснюєте Акцепт оферти та розумієте наслідки використання цього Сайту; та

3.3.2. підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цього Договору та надаєте свою згоду діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні Сайтом та створенні Замовлень та у випадку порушень, вказаних умов погоджуєтеся, що Агентство має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та положень застосовного законодавства; та

3.3.3. надаєте згоду на збір та обробку ваших персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політик конфіденційності); та

3.3.4. надаєте згоду Агентству (його партнерам чи афілійованим особам) діяти від вашого імені та на вашу користь в якості вашого представника в процесі створення Бронювання та оплати замовлених послуг на користь Постачальників Послуг / Перевізників. Якщо цього вимагає придбання вибраної вами послуги, цим ви надаєте згоду, підтверджуєте і розумієте, що списання коштів за послуги з вашого рахунку може здійснювати Постачальник Послуг / Перевізник чи Агентство (його партнери чи афілійовані особи).

3.4. Зміни умов Договору. Агентство на власний розсуд може час від часу вносити зміни до умов цього Договору. Агентство публікуватиме зміни на цьому Сайті, вказуючи дату останньої редакції цього Договору. Агентство не має зобов’язань повідомляти вас про внесення змін до Договору, окрім як публікувати їх на цьому Сайті. Зміни вступають в дію з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті. Ви зобов’язуєтесь самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов Договору і його останньої редакції. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ваше явне прийняття цього Договору та/або використання цього Сайту після дати публікації змін означатиме вашу повну та безумовну згоду зі зміненими умовами Договору. Якщо ви не приймаєте змінені умови Договору, ви повинні припинити користуватися Сайтом.

3.5. Мова Договору та мова Сайту. Основною мовою Договору та Сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Сайті.

Правила Надання Послуг/Правила тарифу, доступні при здійсненні Бронювання (кроку діалогу Бронювання), можуть бути викладеними англійською мовою, із доступним автоматичним перекладом на вибрану вами мову. Здійснюючи Бронювання ви погоджуєтеся із такими умовами викладення інформації про Правила Надання Послуг/Правила тарифу та зобов’язуєтеся самостійно з ними ознайомлюватися та отримувати консультацію щодо тексту, умов та коректності перекладу на вибрану вами мову до моменту створення Бронювання. Якщо у вас виникають питання, щодо умов викладених у Правилах Надання Послуг/Правилах тарифу ви зобов’язуєтеся отримати консультацію за вказаними телефоном чи електронною поштою. Створення Бронювання підтверджує вашу безумовну згоду з Правилами Надання Послуг/Правилами тарифу і ви несете одноособову відповідальність за всі ризики пов’язані із замовленням Послуг відповідно до погоджених умов. При Замовленні Послуг (однієї чи кількох) ви зобов’язуєтеся самостійно перевіряти, чи Правила Надання Послуг/Правила тарифів для кожної окремої Послуги не суперечать одне одному.

Цим ви підтверджуєте, що умови цього Договору, Правила надання Послуг/ Правила тарифів для кожної окремої Послуги, та будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладені ясно, всебічно, однозначно та в наочній та доступній формі. Якщо у вас виникають питання щодо викладеної інформації на Сайті та у Договорі, зверніться, будь ласка, за вказаними телефоном чи електронною поштою.

3.6. Передумови надання Послуг та Додаткових Послуг Агентством. Агентство надає можливість Бронювання Послуг на Сайті на умовах партнерських, агентських, субагентських та інших договорів із Постачальниками Послуг / Перевізниками. При створенні Бронювання на Сайті, ви вступаєте в прямі договірні відносини з Постачальниками Послуг / Перевізниками. З моменту оформлення вами Бронювання, Агентство діє виключно як посередник між вами та відповідними Постачальниками Послуг / Перевізниками. Агентство лише передає деталі вашого Замовлення і не є постачальником чи співпостачальником замовлених Послуг, не може впливати на умови надання Послуги їх безпосереднім виконавцем та не несе відповідальності у разі порушення ними умов надання Послуг. Постачальники Послуг / Перевізники, які надають туристичні, дозвільні та інші Послуги і які доступні на Сайті, є незалежними підрядниками, і не є агентами чи співробітниками Агентства. Повну відповідальність за надання Послуг з перевезення Пасажирів та/або надання інших Послуг несе безпосередній Перевізник / Постачальник Послуг.

Додаткові Послуги Агентства надаються відповідно до умов роботи Агентства визначених у Договорі та породжують правовідносини безпосередньо між вами та Агентством.

 

4. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Правила та застереження щодо використання Сайту. Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом, ви погоджуєтеся із наступними обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Сайту:

4.1.1. Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю і дієздатністю та маєте право вступати у договірні відносини з Агентством / Постачальниками Послуг / Перевізниками та третіми особами, згідно умов Договору.

4.1.2. Ви зобов’язуєтеся використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства.

4.1.3. Ви зобов’язуєтеся створювати Замовлення Послуг і використовувати Послуги відповідно до Правил Надання Послуг / Правил тарифу, самостійно обраних Вами Постачальників Послуг / Перевізників, які надають конкретну Послугу, а також використовувати Додаткові Послуги Агентства на умовах цього Договору та інформації, отриманої на підставі цього Договору.

4.1.4. Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Сайті, Сервіси Сайту та Система Бронювання надаються вам на умовах «як є і як доступно» і не можуть трактуватися як скеровування до дій чи явну рекомендацію чи перевагу одному із Постачальників Послуг / Перевізників. Ви використовуєте цю інформацію та технічні можливості Сайту на власний ризик та без будь яких гарантій від Агентства. Ви погоджуєтесь з тим, що самостійно та усвідомлено здійснюєте вибір послуг та несете відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що грунтуються на інформації, розміщеній на Сайті, а також інформації, наданої Агентством. Перед прийняттям будь-яких рішень ви зобов’язуєтесь самостійно вивчити всю доступну інформацію про послуги (у тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації), і отримати консультацію у кваліфікованого фахівця чи отримати інформацію з інших доступних джерел.

4.1.5. Ваші дані. Ви підтверджуєте, що вся інформація, надана вами на цьому Сайті, у тому числі інформація, вказана при реєстрації є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви зобов’язуєтеся своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані, вказані у особистому кабінеті, слідкувати за їх точністю та актуальністю. Ви підтверджуєте, що вся інформація про Пасажирів, вказана вами при створенні Замовлення є достовірною, точною, актуальною та повною.

Ви зобов’язуєтеся перевіряти чи збережені змінені дані, що відмінні від даних, збережених у особистому кабінеті перед замовленням послуг (оновлювати сторінки Сайту) до моменту підтвердження Замовлення та його оплати. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за інформацію, передану Вами в Систему Бронювання з метою створення Замовлення і його оплати. Інформація, яку Ви надаєте для отримання Послуг / Додаткових Послуг Агентства, в т.ч. персональні та інші дані Клієнта / Отримувача, вводяться Вами самостійно.

4.1.6. Відгуки. Ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що відгуки, залишені Вами на Сайті чи надіслані на адресу Агентства або залишені Вами на будь-якому веб-ресурсі, в будь-яких соціальних мережах, що прямо або опосередковано стосуються Агентства, можуть бути публічно доступними і опублікованими на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, в будь-яких соціальних мережах від вашого імені з метою інформування інших осіб про вашу думку щодо використаної Послуги/Додаткової Послуги Агентства. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за розміщення відгуків та не повинні вказувати у них: свої персональні дані чи персональні дані третіх осіб; ненормативну лексику чи інформацію, яка порушує публічний порядок чи права інших осіб; інформацію, яка отримана з порушенням прав інтелектуальної власності, чи отримана незаконно; рекламні та маркетингові матеріали третіх осіб, заклики до участі у програмах лояльності та інші заохочення. Відгук, залишений на Сайті, може розглядатися як опитування. Публікація відгуків або їх видалення відбувається на власний розсуд Агентства.

4.1.7. Електронні засоби зв’язку. Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв'язку в тому числі, але не виключно: (I) електронна пошта та (II) sms повідомлення (тут і надалі включає в себе разом чи окремо: sms, push-повідомлення, viber-повідомлення чи повідомлень іншого типу чи способу передачі на вказаний Вами на Сайті номер телефону) в процесі користування Сайтом, надання доступу до особистого кабінету, створення Замовлення та отримання інформації про послуги, а також на електронну доставку повідомлень (електронна пошта, sms повідомлення), пов’язаних із користуванням Сайтом, Замовленням Послуг чи Додаткових Послуг Агентства.

Для коректного створення Замовлення та отримання Послуг чи Додаткових Послуг вам необхідно вказати правильну (коректну) адресу електронної пошти та правильний (коректний) номер мобільного телефону. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за надання таких даних. Агентство не зобов'язане перевіряти та не несе відповідальності за будь-яку неправильну або написану з помилкою адресу електронної пошти, чи неправильно вказаний номер мобільного телефону, чи налаштування вашого поштового сервісу (спам фільтри та інше), та відповідно за неотримання вами повідомлень щодо створеного Бронювання чи замовлення Додаткових Послуг Агентства, в тому числі, але не виключно, повідомлень про зміни в даті та (або) часу вильоту (виїзду) та прильоту (прибуття) рейсу, про відміну рейсу та ін. Внесення змін та виправлення помилок у адресі електронної пошти чи номері мобільного телефону (якщо така можливість технічно доступна на Сайті) проводиться Користувачем самостійно у особистому кабінеті або, якщо це можливо, за телефоном, відповідно до запиту Користувача та його ідентифікації.

У випадку направлення Агентством листів, повідомлень, сповіщень на вказаний Вами при створенні Замовлення / реєстрації на Сайті неправильний (або написаний з помилкою) адрес електронної пошти / номер мобільного телефону Ви несете повну та одноосібну відповідальність, в тому числі юридичну, і ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти / неправильного номера мобільного телефону, в тому числі за дії третіх осіб.

4.1.8. Ви погоджуєтеся з тим, що Агентство може моніторити та записувати телефонні дзвінки, що надходять за вказаним на Сайты телефоном та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та підвищення кваліфікації персоналу та виконання зобов’язань чи використання прав, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів, пов’язаних з правовідносинами, що виникають на підставі цього Договору.

4.1.9. Ви можете відправляти всі свої запитання, коментарі, пропозиції, відгуки та претензії Агентству усіма доступними засобами інформаційної підтримки Сайту. Агентство робить все можливе, щоб відповісти вам у найкоротші строки, але у будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання запиту.

4.1.10. Легітимність електронних повідомлень та даних Системи Бронювання. Ви погоджується та підтверджуєте, що (І) всі надіслані Вам повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку через Сайт, або за телефоном чи електронною поштою, відповідно до вашого запиту (або у інший спосіб, погоджений Сторонами) прирівнюються до комунікації на паперових носіях; та (ІІ) всі електронні та системні дані, що зберігаються у Системі Бронювання Агентства чи GDS, разом чи окремо є обов’язковими, належними і достатніми доказами при вирішенні можливих претензій/суперечок, що виникають із або у зв'язку з виконанням цього Договору.

4.1.11. Дії від імені третіх осіб. Ви зобов’язуєтеся використовувати цей Сайт та послуги, доступні за допомогою Сайту лише для себе особисто або для інших осіб, від імені яких ви маєте законне право діяти та набувати відповідних прав та обов’язків. Цим ви підтверджуєте, що такі інші особи уповноважили вас і ви маєте законне право здійснювати від їх імені вибір та придбання Послуг/Додаткових Послуг Агентства, та надавати згоду на обробку їх персональних та платіжних даних, необхідних для Замовлення та використання послуг.

Ви зобов’язуєтеся своєчасно, у повному обсязі та до моменту створення Бронювання інформувати таких осіб про умови цього Договору, вказані в ньому застереження, у тому числі всі Правила Надання Послуг/Правила тарифу та обмеження, які можуть бути до них застосовані, щодо замовлення, придбання та використання обраних послуг. Відповідальність за наслідки, що спричинені таким неповідомленням, а також за дії фізичних осіб, спричинені таким неповідомленням, несе виключно Покупець.

До моменту створення Бронювання від імені та на користь таких фізичних осіб, ви зобов’язуєтеся проінформувати їх про те, що вони не є стороною правочину між вами та Агентством відповідно до цього Договору та не мають права пред’являти Агентству будь-які фінансові претензії, позови та інші скарги, що стосуються замовлених за допомогою цього Сайту послуг.

Такі особи повинні бути повідомлені Покупцем та надати цілковиту та безумовну згоду на те, що вся комунікація щодо замовлених послуг буде відбуватися через ваш особистий кабінет та вашу електронну пошту/номер мобільного телефону. Ви зобов’язуєтеся невідкладно та у повному обсязі повідомляти осіб, від імені яких ви дієте, про будь-які зміни/скасування, що стосуються замовлених послуг, та про будь-яку інформацію щодо замовлених послуг, отриману вами електронною поштою чи sms-повідомленням, або іншим погодженим способом. Відповідальність за наслідки, викликані таким неповідомленням, а також за дії таких фізичних осіб, спричинені таким неповідомленням, несе виключно Покупець.

4.1.12. Безпека особистого кабінету. Якщо ви зареєструвалися на Сайті та отримали доступ до особистого кабінету, ви зобов’язуєтеся захищати інформацію про ваші реєстраційні дані, включно із логіном та паролем доступу (отриманим за допомогою електронного повідомлення або sms-повідомлення), контролювати її, вживати заходів необхідних для запобігання несанкціонованого доступу третіми особами та нести повну відповідальність за будь-яке використання особистого кабінету вами та/або іншою особою. Якщо у вас виникають підозри щодо можливого несанкціонованого доступу третіми особами до вашого особистого кабінету, ви зобов’язуєтеся негайно про це повідомити за вказаними на сайті контактами. Будь-які дії, здійснені з особистого кабінету вважатимуться здійсненими вами особисто.

4.1.13. Договір з Постачальником Послуг/Перевізником. Ви погоджуєтеся з тим, що всі договори про надання послуг Перевізниками/Постачальниками Послуг, інформація про які доступна на Сервісах Сайту, укладаються вами безпосередньо з Постачальниками Послуг / Перевізниками. Ви погоджуєтеся та повністю усвідомлюєте, що ні за яких обставин Агентство не є стороною такого договору, укладеного між вами та Перевізниками / Постачальниками Послуг. Якщо ви не погоджуєтеся із Правилами Надання Послуг / Правилами тарифу та умовами таких договорів із Постачальниками Послуг / Перевізниками, ви не повинні створювати Замовлення Послуг. Погоджуючи із вказаними умовами, ви несете повну та одноособову відповідальність за дотримання Правил Надання Послуг обраного вами Постачальника Послуг / Перевізника та зобов’язуєтеся, в тому числі, але не обмежуючись: виконувати положення та умови купівлі Послуг, сплати всіх необхідних коштів в повному розмірі у встановлений час та відповідно до встановлених тарифів, такс, зборів, правил та обмежень Постачальника Послуг / Перевізника, умов анулювання, повернення та зміни Замовлення. Ви підтверджуєте, що ознайомилися та безумовно погоджуєтеся з договором-офертою Постачальника Послуги/Перевізника, якщо такий доступний на обраному Сервісі Сайту, де ви здійснюєте Замовлення і який є окремим договором. Акцепт цього Договору не замінює акцепту договору-оферти Постачальника Послуг.

4.1.14. Додаткові Послуги Агентства та пропозиції. Ви погоджуєтеся та надаєте дозвіл Агентству збирати інформацію про створені Замовлення на Сайті з метою надсилання повідомлень про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на Сайті; пропонувати платні або безкоштовні Додаткові Послуги Агентства, наприклад, послугу рекомендації по вибору готелю при пошуку авіаквитків; послуги страхування та інші. Залежно від кроку діалогу Бронювання, на якому пропонується Додаткова Послуга Агентства, її вартість або включається в загальну вартість Замовлення, або пропонується до оплати окремо. Замовляючи Додаткову Послугу, ви несете повну та одноособову відповідальність за дотримання умов надання Додаткових Послуг та зобов’язуєтеся, в тому числі, але не обмежуючись: виконувати положення та умови придбання Додаткових Послуг, сплати всіх необхідних коштів у визначені строки та відповідно до встановлених тарифів, правил та обмежень встановлених Агентством.

4.1.15. Зміна інформації на Сайті. Агентство має право на свій розсуд, у будь-який момент: додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги Постачальників Послуг / Перевізників, Додаткові Послуги, Сервіси Сайту, і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати/скорочувати методи оплати, доступні для оплати Замовлень на Сайті; вносити зміни у вартість Послуг; встановлювати та/або вносити зміни в суми Сервісних Зборів та вартості Додаткових Послуг, що стягуються при оформленні, покупці, скасуванні, зміні, поверненні Послуг, змінювати вартість Додаткових Послуг. Сайт може містити певні неточності та застарілу інформацію, яка не є актуальною і надається виключно для довідки.

4.1.16. Виправлення помилок. Агентство залишає за собою право виправляти будь-які помилки (у тому числі у фінансовій інформації) на Сайті та у створених Замовленнях (оплачених та неоплачених). Якщо у вашому Замовленні вартість Послуг була вказана з помилкою, вам буде запропоновано (якщо це можливо): (І) внести зміни у Замовлення шляхом заміни некоректної (неправильної) вартості Послуг/Додаткових Послуг Агентства на коректну (правильну); або (ІІ) скасувати Замовлення без накладання штрафних санкцій.

4.1.17. Протиправні та шахрайські дії. Ви зобов’язуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; порушувати обмеження будь-якого HTTP-заголовка адресного рядка Сайту, спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом; виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних та інформації з цього Сайту, робити «фрейм», «дзеркало», чи у інший спосіб втручатися у роботу Сайту будь-якими засобами, та з будь-якою метою.

Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що умови користування Сайтом забороняють створювати одночасно кілька облікових записів, умисно спотворювати персональні дані, видавати себе за іншу особу, створювати фіктивні Бронювання чи Замовлення, і тд. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) щодо використання Сайту, та проведення оплати платіжними картками на Сайті розслідуються і винні особи притягуються до відповідальності згідно вимог локального та міжнародного законодавства. Шахрайство (або його спроби) при створенні Замовлення чи придбанні Послуг на Сайті може призвести до проблем при отриманні віз та при безпосередній реєстрації на рейс чи іншого використання Послуг.

4.1.18. Обмеження доступу до Сайту. Ви погоджуєтеся з тим, що Агентство має право на свій власний розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до цього Сайту, користування особистим кабінетом та створення Замовлення Послуг, призупинити доступ до Сайту та замовлення послуг шляхом блокування доступу до Сайту та/або видаленням вже створеного облікового запису з метою проведення планових та позапланових технічних та профілактичних робіт, або у випадку порушення Користувачем умов цього Договору в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень та попередніх повідомлень.

4.2. Правила та застереження щодо замовлення Послуг.

4.2.1. Дотримання правил надання Послуг. Створюючи Замовлення Покупець та Пасажири ознайомлені та погоджуються з усіма умовами цього Договору, Правилами Надання Послуг / Правилами тарифів Постачальників Послуг / Перевізників, що застосовуються до обраних Послуг, умовами надання Додаткових Послуг Агентства (якщо є) в тому числі з умовами скасування, обміну чи повернення квитків, (а також з умовами здійснення Перевізниками стикувальних рейсів, у разі оформлення квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.). Будь-яке порушення будь-яких умов цього Договору, а також Правил Надання Послуг чи Додаткових Послуг Агентства може призвести до анулювання Бронювання; відмови в доступі до придбаних послуг, без повернення сплачених за них коштів; утримання внесеної вами передоплати, без повернення; відшкодування за ваш рахунок усіх збитків, понесених Агентством чи Постачальником Послуг / Перевізником в результаті такого порушення відповідно до умов цього Договору.

Проставлення Вами відповідної відмітки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення є достатнім доказом факту ознайомлення і згоди з умовами, перерахованими в цьому Договорі, в тому числі достатнім доказом у будь-якому виді судочинства. Створення Замовлення і проставлення відповідної позначки («галочки») номінально, тобто без фактичного ознайомлення з умовами, перерахованими у цьому Договорі, може привести до несприятливих наслідків для Покупця / Пасажира. Проставлення Вами відповідної позначки ( «галочки») в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення про ознайомлення та погодження з умовами, цього Договору, є безумовним і невід'ємним процесом створення Замовлення. Агентство в будь-якому випадку рекомендує перед здійсненням Замовлення ознайомитися з усіма умовами цього Договору, Правилами надання Послуг, Правилами Постачальника Послуги, Правилами тарифу і т.п.

4.2.2. Вибір послуг. Всі етапи створення Замовлення: вибір обсягу та виду послуг, вибір маршрутів і дат, вибір рейсів, умов розміщення, внесення даних Пасажирів ( Пасажирів на ім’я / на користь яких створюється Замовлення) і Покупця, вибір методів оплати - це виключно самостійний та усвідомлений вибір Покупця. Внесена Покупцем інформація під час створення Замовлення автоматично фіксується в Системі Бронювання, глобальній системі бронювання та/або у внутрішній системі бронювання Постачальника Послуг / Перевізника, для подальшого підтвердження Замовлення та надання послуг. Деякі Постачальники Послуг / Перевізники, можуть вимагати від Покупця погодити та підписати відмову від претензій перед тим, як використовувати послуги, які вони пропонують. Якщо ви не погоджуєтеся з такими умовами, ви не повинні створювати Замовлення та користуватися Послугами.

4.2.3. Зміна умов надання послуг. Всі пропозиції, ціни, види та умови надання Послуг, а також Правила Надання Послуг можуть бути: змінені без повідомлення Покупця, обмежені/доступні за часом, наявністю місць і строків попереднього Замовлення, датами подорожі, строками мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонним коливанням цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та/або можуть змінюватися під впливом інших змін, умовам і обмежень. Агентство зобов’язується інформувати Вас про зміну умов, обсягу та переліку послуг або про неможливість виконати оплачену послугу повністю або частково лише за умови, отримання такої інформації від Постачальників Послуг / Перевізників шляхом надсилання повідомлень на електронну пошту чи номер мобільного телефону. У випадку неотримання вказаної інформації від Постачальників Послуг/ Перевізників Агентство звільняється від відповідальності перед Користувачами.

4.2.4. Початок використання (отримання) послуг. Пасажири / Клієнти зобов’язані вчасно (наприклад, не пізніше встановленого Перевізником/Постачальником Послуг часу) прибувати до місця надання Послуг та несуть одноособову відповідальність за неявку або спізнення до місця надання Послуг чи неможливості скористатися Послугою через недотримання умов цього Договору чи Правил Надання Послуг.

4.2.5. Дотримання митних та прикордонних формальностей та належність документів для користування послугами. Покупець та Пасажири несуть повну відповідальність за: підготовку, наявність і коректне оформлення віз, та документів, необхідних для перетину кордону країн транзиту (навіть якщо Пасажири не залишають аеропорт чи літак) та країни прибуття; своєчасне надання Агентству паспортних, візових даних та даних про місце проживання Пасажирів у країні прибуття для внесення інформації в оплачене Бронювання, якщо цього вимагає Перевізник чи Постачальник Послуг.

Покупець та Пасажири підтверджують, що ознайомлені та зобов’язуються самостійно виконувати всі вимоги країни відправлення, транзиту та слідування, в тому числі вимоги до закордонних паспортів та інших формальних документів, у тому числі, умов про граничний термін дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в'їзду у країну прибуття; оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті: необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом; дотримання інших необхідних для в'їзду в країну вимог (наявність медичного страхування, необхідність вакцинації, підтвердження наявності достатньої кількості коштів, наявність зворотного квитка і т.д.); необхідність оформлення документів для виїзду неповнолітніх дітей віком до 18 (вісімнадцяти) років; необхідність оформлення документів для перевезення тварин та рослин, та умов їх розміщення у місці надання Послуг; дозволів на перевезення обладнання, музичних інструментів, зброї, художніх цінностей, та інших дозволів і погоджень. Пасажири несуть одноособову повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, дозволів на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для використання Послуги, та за достовірність відомостей, що містяться в цих документах. Пасажир зобов'язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни та повідомлений, що депортація Пасажира з недійсними в'їзними або виїзними документами здійснюється за рахунок Пасажира з вирахуванням штрафу або без такого.

Покупець та Пасажири підтверджують, що ознайомлені з особливостями та правила митних і прикордонних формальностей країни-відправлення та країни-слідування; правилами перевезення багажу; а також з правилами поведінки в країні транзиту чи прибуття та зобов'язуються дотримуватися усіх таких правил.

4.2.6. Засоби інформаційної підтримки Сайту та супроводу Послуг. Для отримання консультації вам слід звертатися за телефоном: +38 (057) 702-07-47 (оплата згідно тарифів операторів). Якщо ви звернетеся до Агентства будь-яким іншим способом, ніж вказано у цій статті Договору ваше звернення може бути не прийняте.

4.2.7. Звернення за вказаними телефоном чи електронною поштою для отримання інформації про Бронювання / Замовлення та / або у питаннях, пов'язаних з доступом до особистого кабінету може вимагати дотримання процедури авторизації / ідентифікації клієнтів. Перелік питань та інформації, необхідних для авторизації Клієнтів Агентством, визначаються і змінюються Агентством на його власний вибір і в будь-який час. Пасажири, на ім'я / на користь яких здійснювалося Замовлення, повинні бути повідомлені Покупцем, що для їх авторизації Агентством може знадобитися інформація, яка доступна тільки Покупцеві, який створював Замовлення через особистий кабінет. Агентство не несе відповідальності і не компенсує ніяких витрат за непроходження авторизації Клієнтом / Пасажиром при зверненні до Агентства.

4.2.8. Ви погоджуєтеся, що викладені правила користування Сайтом також поширюються на випадки, коли ви отримуєте доступ до Сайту (окремих його сторінок чи Сервісів), знаходячись на інших веб-сайтах, які забезпечують можливість повного чи часткового перегляду цього Сайту.

 

5. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

5.1. Для того, щоб скористатися послугами Сайту, ви зобов’язуєтеся зареєструватися на Сайті і отримати доступ до особистого кабінету. При реєстрації ви повинні вказати наступні дані: адресу електронної пошти (яка, після реєстрації буде використовуватися як логін); прізвище, ім'я; контактний номер мобільного телефону; пароль доступу (під час повної реєстрації на Сайті). Перелік даних, необхідних для реєстрації / авторизації на Сайті може бути змінений Агентством на власний розсуд.

 

5.2. Пароль доступу. При експрес-реєстрації та автоматичній реєстрації на Сайті пароль генерується автоматично і надсилається вам на електронну пошту після реєстрації. Ви можете змінити пароль в особистому кабінеті. За необхідності можна скористатися функцією «скинути пароль» на Сайті. Ви зобов’язуєтеся використовувати надійний пароль для входу у особистий кабінет та не повідомляти його третім особам.

5.3. Способи реєстрації. Зареєструватися на Сайті та отримати доступ до особистого кабінету ви можете трьома способами:

 • Повна реєстрація через відповідну форму реєстрації на Сайті.
 • Експрес-реєстрація через форму на Сайті з використанням профілю у соціальних мережах, однак згодом ви зобов'язуєтеся надати всі дані, необхідні для замовлення послуг.
 • Автоматична реєстрація на Сайті та отримання доступу до особистого кабінету після створення першого Замовлення. В цьому випадку, дані першого Пасажира будуть використані для внесення у особистий кабінет

5.4. Ви маєте право вільно, у будь-який час користуватися доступом до своїх Замовлень та персональної інформації, розміщеної на Сайті у особистому кабінеті, використовуючи свою адресу електронної пошти (логін) та пароль, отриманий на електронну пошту після реєстрації. Також, ви можете зайти у особистий кабінет за допомогою авторизації через sms повідомлення, яке буде відправлено на ваш мобільний номер телефону.

5.5. Під час реєстрації на Сайті вам буде додатково запропоновано погодитися з умовами цього Договору. Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, просимо вас не користуватися Сайтом та негайно його покинути.

 

6. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: БРОНЮВАННЯ, КУПІВЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Загальні правила. Бронювання

 

6.1.1. Здійснюючи Бронювання на Сайті, Покупець зобов'язаний надати свої персональні дані, а також персональні дані Пасажирів/Клієнтів, якщо це необхідно для конкретно вибраної Послуги:

 • прізвище, ім'я, по батькові (якщо зазначено у документі, що посвідчує особу і, якщо це потрібно для отримання вибраної Послуги);
 • дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серія паспорта);
 • дату народження;
 • інформацію про стать;
 • інформацію про громадянство;
 • інші дані, які необхідні для замовлення та використання Послуг.

Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Сайті може бути змінений Агентством на власний розсуд.

6.1.2. Пасажири/Клієнти, у яких персональні дані, зазначені у Бронюванні, не відповідають вказаним у документі, що посвідчує особу, до отримання Послуги не допускаються.

6.1.3. При оформленні Замовлення ви повинні заповнити всі поля, які позначені в Системі Бронювання як «обов'язкові» для заповнення.

6.1.4. При створенні Замовлення Система Бронювання може запропонувати вам замовити Додаткові послуги Перевізників / Постачальників Послуг та / або Додаткові Послуги Агентства (наприклад, укласти договір страхування багажу на час перельоту, або смс інформування, і ін.). У разі, якщо пропоновані Системою Бронювання додаткові послуги Перевізників / Постачальників Послуг та / або Додаткові Послуги Агентства не є актуальними для вас, ви зобов'язані самостійно прибрати (зняти) такі позначки ( «галочки») при створенні Замовлення до моменту його оплати.

6.1.5. Зміна даних у Бронюванні. Зверніть увагу, зміна персональних даних будь-кого з Пасажирів/Клієнтів в оформленому Замовленні (у тому числі виправлення помилок), зміна маршруту, дати та ін. може призвести до втрати погоджених у ньому тарифів, згідно яких була оплачена конкретна Послуга, а також до різного роду доплат. Зміна персональних даних Пасажира / Клієнта у Бронюванні може бути підставою для повернення квитків по цьому Бронюванню та оформлення нових квитків за новою вартістю. При внесенні змін у створене Бронювання, Покупець бере на себе всі можливі ризики, в тому числі, але не виключно, пов’язані з втратою вартості/зміною тарифу, згідно якого була оплачена конкретна Послуга, поверненням білету, оплатою Сервісного Збору у зв’язку із внесенням змін у Бронювання, необхідністю здійснення різного роду доплат, санкцій/штрафів, створенням нового Бронювання, поверненням сплачених коштів, конвертацією валют при поверненні сплачених коштів та інше. Просимо вас уважно ставитися до заповнення даних при Бронюванні. Агентство робить все можливе для перевірки внесення вами інформації при Бронюванні, але не несе і не може нести відповідальності та пов’язаних з цим збитків за неправильне, неповне чи неточне заповнення вами персональних та інших даних Пасажирів / Клієнтів.

6.1.6. Скасування неоплачених/оплачених Бронювань. Строк для оплати Бронювання вказується Перевізником/Постачальником відповідної Послуги. Агентство не може впливати на зміну встановленого строку для оплати Послуг та не несе відповідальності за скасування таких Бронювань.

Ваше Бронювання буде автоматично скасовано в Системі Бронювання без стягнення штрафних санкцій в наступних випадках: (І) якщо за час, поки Ви проходили всі кроки діалогу Бронювання, Послуги були анульовані (розпродані) Перевізником / Постачальником Послуг (наприклад, всі квитки були розкуплені третіми особами за допомогою послуг сторонніх сервісів або безпосередньо самим перевізником); (ІІ) якщо за час, поки ви вводили Одноразовий код підтвердження платежу, Послуги були (анульовані) розпродані Постачальником Послуги / Перевізником ; (III) якщо протягом встановленого терміну ви не провели оплату / підтвердили оплату бронювання.

Ви погоджуєтеся та повністю усвідомлюєте, що в разі скасування Бронювання і його повторного створення (аналогічного до скасованого), вартість Послуг, зазначена в такому повторному бронювання, може відрізнятися, в тому числі бути більшої від вартості послуг, що була вказана в скасованому Бронюванні.

6.1.7. Підтвердження Замовлення. Усі підтверджені Замовлення та їх статус доступні для перегляду у особистому кабінеті. Рекомендуємо щоразу після завершення обраної дії на Сайті оновлювати сторінку браузера, щоб отримати актуальну інформацію про статус вашого Замовлення.

Після опрацювання вашого Замовлення Системою Бронювання, вам може надсилатися повідомлення про його статус на електронну пошту та/або мобільний телефон на вибір Агентства або Постачальника Послуг/Перевізника. Послуга, вважається наданою Агентством належним чином і в повному обсязі: (І) з моменту відображення інформації про оплачене Замовлення чи підтверджене Бронювання в особистому кабінеті на Сайті, та надання можливості завантажити електронно-цифровий бланк оплаченого Замовлення чи підтвердженого Бронювання (наприклад, електронний квиток/маршрут-квитанція, електронний ваучер, страховий поліс, квиток, бланк бронювання) чи (ІІ) надсилання відповідного підтвердження та/або надсилання електронно-цифрового бланку оплаченого Замовлення чи підтвердженого Бронювання (наприклад, електронний квиток/маршрут-квитанція, електронний ваучер, страховий поліс, квиток, бланк бронювання)на електронну пошту чи номер мобільного телефону Клієнта. Часом відправлення електронно-цифрового документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано Агентством. З цього моменту електронний документ вважається таким, що одержаний Клієнтом.

6.1.8. Електронно-цифровий документ/бланк для вибраного виду Послуг надсилається Покупцеві на його адресу електронної пошти, вказану при оформленні Замовлення або надається у інший визначений спосіб (повідомлений Покупцю шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту чи номер мобільного телефону). Електронно-цифровий документ для вибраного виду Послуг (наприклад, електронний квиток/маршрут-квитанція, електронний ваучер, страховий поліс, квиток, бланк бронювання і т.ін.), засвідчує придбання Послуги чи її Бронювання та підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою у вибраного Постачальника Послуг / Перевізника (наприклад, здійснити подорож). Агентство не має зобов’язань щодо надсилання будь-яких електронно-цифрових документів до моменту отримання повної оплати від Покупця, якщо така оплата передбачена для вибраної Послуги.

Зверніть увагу, що деякі із електронно-цифрових документів, потрібно обміняти на бланки квитків безпосередньо у касі Постачальника Послуг / Перевізника перед використанням Послуг.

Пасажир зобов’язується перевіряти електронну пошту, інші засоби зв’язку, вказані ним при Бронюванні, на предмет отримання підтвердження Замовлення та/або електронно-цифрового бланку оплаченого Замовлення чи підтвердженого Бронювання, а також інформацію, вказану у отриманому електронно-цифровому документі. Пасажир зобов’язується самостійно видрукувати його на паперових носіях. Перевізник / Постачальник Послуг перед початком використання Послуг може запросити у Пасажира/Клієнта посвідчення особи або квиток на паперовому носії. У випадку відсутності у вас документів, що підтверджують особу та інших необхідних документів для використання Послуги, а також дійсного квитка, виданого на ваше ім’я, Перевізник / Постачальник Послуг може відмовити вам у наданні Послуг.

6.1.9. Повідомлення від Постачальників Послуг/Перевізників. Якщо це передбачено відповідною Послугою, ви можете також отримувати повідомлення від Постачальників Послуг / Перевізників щодо замовленої вами Послуги. Агентство не контролює та не несе жодної відповідальності за будь-який обмін повідомленнями між вами та Постачальниками Послуг / Перевізниками, який відбувається без використання цього Сайту.

6.1.10. Знижки та спеціальні пропозиції, акції. Спеціальні пропозиції, знижки та акції чітко зазначаються та повинні застосовуватися відповідно до вказаних у них правил та строків дії. Якщо Послуга передбачає отримання знижки для осіб, віднесених Перевізником/ Постачальником Послуги до відповідної вікової категорії («дитина» та/або «немовля», вік дитини та немовляти повинен відповідати віковим категоріям («дитина», «немовля»), встановленим відповідним Постачальником Послуги / Перевізником на дату завершення подорожі, чи завершення користування Послугою. Вік Клієнта/Пасажира повинен бути підтвердженим відповідним документом (паспортом/свідоцтвом про народження дитини/іншим документом, що посвідчує особу). Вимоги до виду та форми документу встановлюються правилами Перевізника/Постачальниками Послуг.

6.2. Загальні правила. Оплата.

6.2.1. Вибір метода оплати та платіжні дані. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих для даного Сервісу та виду Послуги і доступний на Сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються.

При обраному методі оплати платіжною карткою Покупець вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім’я власника платіжної картки та надає згоду Агентству / Постачальнику Послуг / Перевізнику/Платіжній системі на обробку своїх персональних та платіжних даних, по переказу грошових коштів за обрану Послугу.

Агентство має право надавати вам як один, так і кілька варіантів методів оплати Замовлення, в залежності від виду тієї чи іншої послуги, які входять в Замовлення, і умов договору, укладеного між Агентством і конкретним Перевізником / Постачальником Послуг. Агентство має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

6.2.2. Уповноваження на обробку платіжної транзакції. Обравши та підтвердивши метод оплати Замовлення, Покупець уповноважує або Агентство (його партнерів чи афілійованих осіб) або Постачальника Послуг / Перевізника / Платіжну систему списати із вказаної ним платіжної картки / банківського рахунку через обраний метод оплати повну вартість Замовлення, вказану на Сайті, включно з Сервісними Зборами, комісіями, відповідними націнками за переказ коштів, сумою можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати вказаного Замовлення, а також уповноважуєте вказаних осіб використовувати ваші платіжні та персональні дані для (І) придбання замовлених вами Послуг, (ІІ) опрацювання повернення платежів, якщо це необхідно, та (ІІІ) для інших цілей, які є необхідними для виконання умов цього Договору та вашого Замовлення. Ви повністю усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що на момент оплати Замовлення Агентству невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.

Агентство має право запросити у вас, а ви зобов'язуєтеся надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою Послуг / Замовлення / Послуг Агентства, з поверненням коштів у зв'язку з відмовою від Послуг / Замовлення / Послуг Агентства, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

У разі вибору вами будь-якого із способів оплати Замовлення, ви визнаєте той факт, що Агентство, після отримання грошових коштів в рахунок оплати послуг, перераховує зазначені кошти відповідному Перевізнику / Постачальнику послуг, та не являється власником зазначених коштів.

6.2.3. Достатність коштів для оплати. На момент підтвердження Замовлення за допомогою платіжної картки / банківського рахунку у Покупця повинно бути достатньо коштів, для повної оплати Замовлення, враховуючи можливі додаткові витрати, пов’язані з обробкою платежів, конвертацією валют чи курсовою різницею, баланс на платіжній карті повинен бути достатній для покриття усіх таких додаткових витрат. Агентство не несе відповідальність за скасування Бронювання, та понесені з цим витрати Покупця через недостатність коштів на платіжній картці / банківському рахунку Покупця.

6.2.4. Платіжні транзакції. Під час створення/оформлення Замовлення кошти на платіжній картці можуть блокуватися із подальшим їх списанням. Списання коштів із платіжної картки може відбуватися Агентством / Перевізником чи Постачальником Послуг одним платежем або кількома платежами (наприклад, за кожен квиток окремо, при бронюванні кількох квитків/номерів в готелі одночасно, або за кожну послугу окремо, при замовленні кількох послуг одночасно). Списання коштів може відбуватися як у момент створення Замовлення, так і протягом 30 (тридцяти) днів і більше після підтвердження Замовлення відповідно до правил Постачальника Послуг / Перевізника. Покупець зобов’язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим та доступним у будь-який час Агентством чи Постачальником Послуг / Перевізником (наприклад, усі обмеження та ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Покупцем до моменту фактичного списання коштів з рахунку).

6.2.5. Перевірка платіжних транзакції. Власник платіжної картки зобов'язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства та умов договору, укладеного з банком-емітентом, і не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це законного права або повноважень. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання платіжних карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені та оплачені платіжною карткою на Сайті, перевіряються Агентством всіма доступними засобами щодо перевірки правомірності платіжних транзакцій, у тому числі, але не обмежуючись, згідно з правилами та стандартами безпеки платежів та антифрод-перевірки, деталі який доступні на Сайті.

Агентство залишає за собою право відмовити вам у наданні Послуг або додатково запросити копії документів власника платіжної картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по платіжній картці, може бути сумнівною / шахрайською. З метою перевірки особи-власника та його правомочності щодо використання платіжної картки для оплати Послуг на Сайті, Агентство може запросити у Покупця:  

 • копію першої та другої сторінки паспорта;
 • копію платіжної картки з обох боків (у номері картки повинно бути чітко видно перші шість та останні чотири цифри, CVC/CVV-код потрібно закрити).

Ви зобов’язуєтеся на вимогу та у строки, встановлені Агентством, надіслати вказані копії документів електронною поштою у розмірі та форматі згідно вимог Агентства. У випадку не надання запитуваних документів у строк, або наявності сумнівів щодо їх достовірності, Агентство залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення. Сплачена вартість Замовлення повертається на платіжну картку Покупця, а кошти, які були заблоковані на картці Покупця, розблоковуються.

Зверніть увагу, що перевірка платіжних транзакцій проводиться Агентством лише протягом офісних робочих годин Агентства. У зв’язку з цим, будь-які платіжні транзакції щодо Послуг, які замовлені у інший час можуть опрацьовуватися наступного робочого дня. Агентство не несе відповідальності за будь-які витрати, понесені в результаті таких перевірок.

6.2.6. Валюта. Розрахунки між Агентством та Покупцем проводяться в національній валюті - гривні. Розрахунки між Покупцем та відповідними Постачальниками Послуг / Перевізниками проводяться / обробляються відповідно до встановлених ними / банками-емітентами правил розрахунків. У цьому випадку валюта списання коштів з рахунку Покупця може відрізнятися від валюти визначеній на Сайті. Створюючи Бронювання ви погоджуєтеся з тим, що вам повідомлено умови формування вартості Замовлення, валюту списання коштів з рахунку та умови оплати, та ви беззастережно приймаєте визначені умови.

6.2.7. Додаткові витрати на обробку платіжних транзакцій. Покупець несе повну та одноособову відповідальність за всі комісійні витрати, суми можливих конвертацій та курсових різниць та інші визначені витрати, які можуть бути додані до вартості Замовлення емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури. Покупець зобов’язується самостійно ознайомлюватися із правилами, тарифами та комісіями банку, курсами обміну валют та конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати Замовлення на Сайті. Ви приймаєте і погоджуєтеся з тим, що Агентство не відшкодовує Покупцям витрати у випадках додаткових конвертацій та курсових різниць, оскільки лише надає Покупцю інформацію про політики ціноутворення Перевізника, але не бере участі у формуванні політики взаємодії між учасниками, що обслуговують платіжні транзакції з моменту її формування і до списання коштів з рахунку Покупця, а також під час зарахування коштів на рахунок в результаті проведення повернення документів, що підтверджують Послугу. Перед оплатою Послуг, Агентство рекомендує вам звернутися до кваліфікованого фахівця банку-емітента Вашої платіжної картки для отримання інформації про усі деталі вашої платіжної транзакції.

6.2.8. Курси обміну валют, доступні на Сайті, базуються на різних джерелах, доступних публічно і повинні використовуватися виключно з інформаційною метою. Курси обміну валют можуть не оновлюватися щодня, і фактичні ціни можуть бути не точними та відрізнятися від фактичного курсу обміну валют для вашої платіжної транзакції.

6.2.9. Конвертація валют та банківські комісії при оплаті:

 • Відповідно до правил роботи деяких Постачальників Послуг / Перевізників запит на списання вартості Бронювання з платіжної картки Покупця може надходити з банків, що знаходяться за межами країни, в якій здійснюється Бронювання. Банк-емітент банківської картки може вважати Бронювання міжнародної подорожі міжнародною транзакцією, оскільки запит на списання коштів може відбуватися іноземними Постачальниками Послуг / Перевізниками.
 • Курс обміну валют та сума комісії за міжнародну транзакцію визначаються виключно банком-емітентом Покупця у той день, коли він обробляє транзакцію. Зверніть увагу, що дата опрацювання вашої платіжної транзакції може бути відмінною від дати проведення платежу на Сайті.
 • Якщо Бронювання здійснюється за межами країни, в якій випущена банківська картка, або валюта платежу відмінна від валюти платіжної картки, банк може конвертувати суму оплати у місцеву валюту, зняти комісію за обмін валют та нараховувати комісію за проведення міжнародної транзакції. У зв’язку з цим, сума, вказана у звіті про підтвердження платіжної транзакції, може бути у місцевій валюті, і ця сума може бути відмінна від суми, зазначеної на підсумковій сторінці оплати за Бронювання на Сайті.
 • Конвертація валют та банківські комісії можуть виникати як на етапі оплати так і не етапі повернення коштів при анулюванні / скасуванні Бронювання.

6.3. Загальні правила. Повернення

6.3.1. Повернення Покупцеві сплачених за Замовлення коштів завжди здійснюється відповідно до умов цього Договору, Правил Надання Послуг/Правил Тарифу, інших правил та рекомендацій і т.п., в тому числі рекомендацій Перевізника/Постачальника Послуги, що застосовується для подачі та обробки запиту на повернення Послуги, та вимог застосовного законодавства.

6.3.2. Порядок опрацювання заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Покупцю регламентуються Правилами Надання Послуг/Правилами Тарифу для кожного окремого Сервісу, до якого належить придбана Послуга.

6.3.3. Агентство має право вимагати у Покупця, що ініціює повернення коштів, копії додаткових документів: документів, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт), заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань. Подаючи запит на повернення Послуги, Покупець зобов'язаний максимально детально донести до Агентства підставу (причину) такого повернення та необхідні документи. Покупець несе повну і одноосібну відповідальність за ненадання необхідних документів, а також за недонесення до Агентства підстави (причини) повернення Послуги.

 

7. ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ САЙТУ

7.1. Сервіс Авіаквитки. Загальні умови

7.1.1. Особливості надання послуг Сервісу Авіаквитки застосовуються з урахуванням викладених в цьому Договорі загальних правил бронювання, купівлі та порядку оплати Послуг, а також додаткових правил роботи Сервісу Авіаквитки, доступних за цим посиланням.

7.1.2. Створюючи Бронювання, ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що будь-які умови Сервісу Авіаквитки можуть повідомлятися вам безпосередньо перед створенням Бронювання (на кожному із кроків Бронювання), а також надсилатися на електронну пошту / мобільний телефон у будь-який час до чи після створення Бронювання.

7.1.3. Усі правовідносини пов’язані із замовленням авіаквитків та додаткових послуг Перевізників, у тому числі, але не обмежуючись:

 • правила бронювання та оформлення / виписки;
 • правила оплати;
 • правила застосування тарифів;
 • правила анулювання/повернення перевізних документів (електронних квитків), а також внесення до них змін;
 • правила оформлення та відмова від замовлених додаткових послуг Перевізників;
 • інші умови надання Послуг Перевізниками

регламентуються Правилами Надання Послуг відповідних Перевізників, Правилами тарифу для конкретного авіаквитка, договором авіаперевезення, Договором ІАТА, цим Договором, а також іншими нормами застосовного законодавства та міжнародними правовими нормами.

7.1.4. Ви підтверджуєте, що повідомлені про те, що Перевізники не завжди надають Агентству / публікують в глобальної системи бронювання інформацію про скасування / затримки рейсу, про інші зміни щодо авіаквитка, в зв'язку з чим ви зобов'язані самостійно відстежувати інформацію про рейс, який входить в авіаквиток.

7.2. Сервіс авіаквитки. Бронювання

7.2.1. На Сайті, як правило, можливо купити авіаквиток за 364 дні до дати подорожі та не пізніше ніж за 4 (чотири) години до часу відправлення вибраного рейсу.

7.2.2. За правилами деяких авіакомпаній, при наявності у паспорті Пасажирів поля «по батькові», Покупець зобов'язаний вказати його у відповідному полі при Бронюванні.

7.2.3. Умови перевезення багажу визначаються у Правилах тарифу і доступні до моменту створення Бронювання. Залежно від тарифу авіаквитка, Пасажир може безкоштовно провозити з собою певні об’єми багажу. Покупець зобов’язується самостійно ознайомлюватися із правилами перевезення багажу і погоджується з тим, що правила перевезення багажу можуть відрізнятися у кожного окремого Перевізника, відрізнятися у різних квитках у одному Замовленні (при посегментному оформленні квитків) та відрізнятися у кожного окремого Пасажира у Замовленні (при мультитарифному бронюванні).

Також Пасажир зобов’язується самостійно ознайомлюватися з переліком предметів заборонених для перевезення, та вимогами перевезення окремих категорій вантажів та правилами та нормами перевезення багажу.

7.2.4. Покупець може уточнити за вказаними на Сайті телефоном та електронною поштою наявність і замовити додаткові Послуги, якщо такі надаються Перевізниками, а саме: спеціальне меню, вибір місць на борту, оформлення перевезення тварин, нестандартного чи додаткового багажу, подати заяву на надання допомоги при посадці/висадці особам з обмеженими можливостями, послуги з супроводу дітей та інші. Деякі із додаткових Послуг доступні під час створення на Сайті Бронювання на рейси окремих Перевізників.

7.2.5. Покупець зобов’язується самостійно ознайомлюватися та дотримуватися правил Перевізника щодо придбання авіаквитків, здійснення подорожі з дітьми чи поїздок дітей без супроводу дорослих. Перед створенням Бронювання рекомендуємо отримати консультацію за вказаними на Сайті телефоном чи електронною поштою.

7.2.6. Пасажир зобов’язується уточняти за вказаними на Сайті телефоном чи електронною поштою та/або у Перевізника особливості перевезення електронного обладнання та пристроїв та умови його використання під час подорожі.

7.3. Сервіс авіаквитки. Вартість. Порядок оплати та оформлення

7.3.1. Вартість авіаквитків складається із тарифів, такс та зборів, встановлених Перевізниками та аеропортами. До вартості авіаквитка може включатися Сервісний Збір Агентства, банківські комісії та націнки за переказ коштів. Загальна вартість авіаквитка доступна у Системі Бронювання на час покупки та може відрізнятися залежно від обраного методу оплати.

7.3.2. Вартість тарифу авіаквитків визначається Перевізниками і доступна в Системі Бронювання на час створення Бронювання / виписки за принципом «як є та як доступно». Агентство не дає жодних гарантій щодо можливої зміни ціни авіаквитків з моменту створення Бронювання до фактичного оформлення / виписки перевізних документів, оскільки не впливає на тарифну політику Перевізників.

7.3.3. Під час створення Бронювання Покупцеві повідомляється (на Сайті до моменту підтвердження Бронювання, або у рахунку для оплати, який надсилається на електронну пошту) строк, який відведено для оплати авіаквитка. За загальним правилом, Покупцю надається час для оплати до 23:59 поточної доби. Покупець зобов’язується дотримуватися встановлених строків для оплати авіаквитків.

7.3.4. Ви повідомлені та погоджуєтеся, що створені та не оплачені вами протягом вказаного граничного строку Бронювання можуть бути анульовані Перевізником або вартість тарифу може бути змінена. Агентство не несе відповідальності, за скасування таких Бронювань Перевізниками та не гарантує збереження тарифів при повторному Бронюванні тих же авіаквитків.

7.3.5. Правила перевезення та вартість тарифу дійсні на момент створення Бронювання та можуть бути одноособово змінені Перевізником до моменту виписки авіаквитка, без повідомлення Пасажирів. Якщо при оформленні авіаквитка Агентством тариф відрізняється від того, який діяв на момент створення Бронювання, Агентство повідомляє Покупця про зміну тарифу та має право виставити Покупцеві рахунок для доплати. Якщо Покупець не погоджується із покупкою авіаквитка за зміненою ціною, Бронювання анулюється, а оплачені кошти повертаються Покупцеві відповідно до умов цього Договору.

7.3.6. Виписка перевізного документа (електронного квитка) здійснюється Агентством після його авторизації Перевізником у Системі Бронювання, як правило, впродовж 3 (трьох) годин з моменту здійснення оплати Бронювання, якщо інші строки не встановлені Перевізником/Постачальником Послуг.

7.3.7. Підтвердженням придбання авіаквитка є електронний квиток/маршрут-квитанція, яка надсилається Покупцеві на електронну пошту, вказану під час Бронювання або надання Покупцеві копії електронного квитка/маршрут-квитанції у інших погоджений спосіб.

7.3.8. Якщо оформлення сплаченого авіаквитка було відкладено на прохання Покупця, то після закінчення граничного строку виписки оплачених квитків, вартість авіаквитка або тарифу може бути змінена Перевізником, а заброньовані місця можуть поступити до загального продажу.

7.3.9. Під час створення Бронювання, або після його оформлення Покупцю може надаватися можливість замовити додаткові послуги, які надаються безпосередньо Перевізниками (наприклад, вибір місця в літаку, замовлення харчування на борту літака чи оплата додаткового багажу). Умови, обсяг та вартість (додаткові збори) таких послуг визначаються Перевізниками і залежать від кожного окремого рейсу. За обробку запитів від Покупця щодо додаткових послуг може встановлюватися Сервісний Збір.

7.3.10. Запит Перевізнику на отримання додаткових послуг надсилається після підтвердження оплати від Покупця. Підтвердженням придбання додаткових послуг Перевізників є електронна квитанція, яка надсилається на електронну пошту Покупця.

7.3.11. У випадку не підтвердження замовлення додаткових послуг Перевізником, Покупцю повертається їх повна вартість. У випадку повернення додаткових послуг на вимогу Покупця, сума до повернення розраховується відповідно до Правил Надання Послуг та Правил тарифів Перевізника без Сервісного Збору.

7.3.12. Зверніть увагу, додаткові послуги та авіаквитки анулюються, змінюються та повертаються як окремі Послуги і не залежать одна від одної. Не підтвердження додаткової послуги не веде до автоматичного анулювання авіаквитка.

7.3.13. Агентство не несе відповідальності та не компенсує жодних витрат, пов’язаних із переміщенням між терміналами чи аеропортами.

7.4. Сервіс авіаквитки. Анулювання, повернення та зміни в авіаквитках

7.4.1. У разі вимушеного та/або добровільного обміну/повернення авіаквитка, рішення про розмір коштів, що підлягають поверненню, рішення про стягнення штрафів приймається у кожному окремому випадку виключно Перевізником та залежить від Правил Надання Послуг, Правил тарифу конкретного авіаквитка та внутрішніх правил Перевізника. Додатково до штрафів при обміні/поверненні авіаквитка може застосовуватися додатковий збір Перевізника за його послуги.

7.4.2. Крім штрафів та зборів Перевізника, Агентство має право утримувати Сервісний Збір.

7.4.3. У разі вимушеного обміну/повернення авіаквитка Сервісний Збір Агентства за оформлення не стягується. Вимушеним обміном/поверненням авіаквитка вважаються обставини, що визначені чинним законодавством та Правилами Надання Послуг, Правилами тарифу конкретного авіаквитка та внутрішніми правилами кожного окремого Перевізника.

7.4.4. У разі анулювання/обміну/повернення авіаквитка вартість Додаткових Послуг, Сервісний Збір, а також націнки за переказ коштів не повертаються.

7.4.5. У випадках затримки/скасування рейсу Агентство зв’язується з Покупцем за вказаними у Бронюванні контактними даними та надає необхідну інформацію відповідно до умов Перевізника.

7.4.6. Повернення коштів за авіаквитки, які були сплачені безпосередньо Перевізнику (у тому числі блокування чи розблокування грошових коштів на банківській карті Покупця), відбувається згідно умов та строків визначених Перевізником самостійно. У цьому випадку Агентство не несе відповідальність перед Покупцем за будь-які затримки чи помилки, оскільки не є учасником цих платіжних транзакцій та не може мати на них впливу.

7.4.7. У випадку, якщо Клієнт подає запит на повернення / обмін / зміну авіаквитка не через особистий кабінет, а шляхом дзвінка по телефону / шляхом електронного листа і ін., Агентство порекомендує Клієнту подати запит на повернення / обмін / зміну авіаквитка через особистий кабінет. Запит на внесення змін до авіаквитків або їх повернення здійснюється Покупцем на Сайті у особистому кабінеті. Визначення можливості зміни та повернень авіаквитків, їх вартість, розрахунок суми, що підлягає поверненню, проводиться на дату і час оформлення запиту на повернення чи заміну авіаквитка.

7.4.8. Анулювання авіаквитка відбувається лише після підтвердження Покупцем у особистому кабінеті умов анулювання/визначених сум повернення при анулюванні авіаквитка. Покупець зобов’язується своєчасно здійснювати підтвердження умов анулювання на Сайті, а у випадку затримки несе всі пов’язані з цим збитки. Зверніть увагу, що деякі авіаквитки не підлягають поверненню відповідно до Правил надання послуг, Правил тарифу конкретного Авіаперевізника та внутрішніх Правил кожного окремого Перевізника.

7.4.9. У випадку подання запиту на анулювання квитка у день його виписки (VOID), Агентство здійснює підрахунок суми до повернення без врахування штрафів Перевізника, з врахуванням Сервісних зборів Агентства та Постачальників Послуг. Після підтвердження Вами підрахованої Агентством суми до повернення, Агентство передає цей запит на погодження Перевізнику, який приймає остаточне рішення щодо повернення вартості квитка без врахування штрафів. Зверніть увагу, що Перевізник має право відмовити у здійсненні повернення вартості Квитка без врахування штрафів. У такому випадку Ви можете подати запит на анулювання квитка згідно правил тарифу. Перевізники самостійно визначають остаточну суму до повернення та строки розгляду запитів. Агентство лише подає Перевізнику відповідні запити та не може на них впливати чи нести відповідальність перед Покупцем у випадку затримки розгляду будь-якого запиту Перевізником чи повернення іншої суми (в т.ч. меншої), ніж та, що була підрахована Агентством та підтверджена Клієнтом.

7.4.10. Запит на внесення змін у авіаквиток приймається Агентством до опрацювання та подається для погодження та/або уточнення процедури внесення змін Перевізнику протягом 72 годин з моменту отримання від Покупця підтвердження оплати. Будь-які запити на внесення змін до авіаквитків можуть розглядатися Перевізниками, як правило, від 3 до 10 робочих днів. Перевізники самостійно визначають строки розгляду запитів, Агентство лише подає Перевізнику відповідні запити та не може на них впливати чи нести відповідальність перед Покупцем у випадку затримки розгляду будь-якого запиту Перевізником. Після отримання відповіді від Перевізника вся необхідна інформація буде передана Покупцю протягом 24 годин з моменту отримання відповіді від Перевізника.

7.4.11. Умови повернення коштів за замовлені додаткові послуги Перевізників (наприклад, оплата за понаднормовий багаж) повідомляються Покупцеві після надсилання запиту на їх повернення.

7.4.12. Повернення коштів, сплачених за невикористаний авіаквиток, відбувається у той же спосіб, яким відбувалася оплата Бронювання та у строки та відповідно до умов цього Договору.

7.4.13. У разі оплати авіаквитків безпосередньо Агентству, повернення коштів відбувається протягом 5-10 робочих днів. У разі оплати на ім’я Перевізника повернення коштів може відбуватися протягом 10-60 робочих днів. Строки на повернення коштів розраховуються з моменту підтвердження Покупцем сум до повернення у особистому кабінеті.

7.4.14. Якщо Пасажир не прибув на свій рейс і не повідомив завчасно Перевізнику про зміни у своїй подорожі, Перевізник має право анулювати бронювання не тільки на перший сегмент перельоту, але і на наступні сегменти маршруту і на зворотний рейс без повідомлення Пасажира. Для уникнення ануляції, зверніться за вказаними на Сайті телефоном чи електронною поштою, або безпосередньо до Перевізника.

7.5. Сервіс авіаквитки. Особливості авіаквитків, виписаних посегментно та мультитарифи.

7.5.1. Спосіб оформлення/виписки авіаквитка (посегментна виписка чи мультитариф) повідомляється Покупцю у Правилах тарифу перед створенням Бронювання. Покупець зобов’язується самостійно ознайомлюватися із вказаними умовами, і відповідно здійснити свій усвідомлений вибір умов Бронювання, його оформлення та оплати.

7.5.2. Мультитарифне бронювання. При покупці авіаквитків для двох і більше Пасажирів (з них мінімум двоє дорослих) Покупцю може бути запропоновано купівлю авіаквитків у різних класах тарифів. Застосування різних тарифів при оформленні/виписці авіаквитків дозволяє зменшити загальну вартість Послуги повітряного перевезення. При цьому, різні класи тарифу авіаквитків в одному Бронюванні не впливають на клас обслуговування Пасажирів (бізнес, економ). Правила тарифів при бронюванні мультитарифних авіаквитків можуть бути різними для різних Пасажирів в одному Замовленні/Бронюванні.

7.5.3. Посегментне оформлення. Оформлення/виписка авіаквитка відбувається на кожен сегмент перельоту окремо, також Пасажиру надається можливість створити окремі Бронювання на кожен сегмент перельоту або вибрати інші умови здійснення подорожі. Правила тарифів при оформленні авіаквитків можуть бути різними для різних сегментів перельоту в одному Замовленні.

7.5.4. Правила Надання Послуг / Правила тарифу застосовуються до кожного авіаквитка окремо при посегментному оформленні або для кожного Пасажира при мультитарифному Бронюванні, і відповідно можуть відрізнятися наступні умови: анулювання, внесення змін та повернення авіаквитків; правила перевезення багажу, домашніх тварин та умови надання додаткових послуг Перевізників; умови повернення чи надання альтернативних варіантів перельоту при скасуванні/перенесенні рейсу з вини Перевізника. У цьому випадку альтернатива або повернення квитків будуть запропоновані Пасажиру тільки на перельоти, виписані в рамках одного авіаквитка і для кожного Пасажира окремо; особливості вимушеного внесення змін та повернення авіаквитків за запитом Пасажира. У цьому випадку запит на внесення змін / оформлення повернення авіаквитків у зв'язку із: (І) хворобою / смертю Пасажира або його близького родича, (ІІ) відмовою у видачі візи, документи, що підтверджують підстави для запиту, розглядаються окремо по кожному авіаквитку чи для кожного Пасажира окремо.

 

8.1. Сервіс Трансфери. Загальні умови.

Особливості надання послуг Сервісу Трансфери застосовуються з урахуванням викладених вище загальних правил бронювання, купівлі та порядку оплати Послуг, а також додаткових правил роботи Сервісу Трансфери.

Агентство не несе жодної відповідальності за будь-які та всі дії чи бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість Постачальника Послуг, в тому числі, але не виключно, інциденти, що можуть виникнути в процесі чи в результаті використання Послуги.

8.2. Сервіс Трансфери. Порядок оплати та оформлення.

8.2.1. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих для даного Сервісу та виду Послуги і доступний на Сайті.

8.2.2. Оплата здійснюється за надання всього автомобіля, а не лише за одного Пасажира.

8.2.3. Підтвердженням успішної оплати Замовлення є ваучер на трансфер (електронний квиток), що надсилається Покупцеві на електронну пошту, вказану під час здійснення Бронювання, та, за загальним правилом, доступний у особистому кабінеті.

8.2.4. Покупець зобов’язується самостійно видрукувати ваучер (електронний квиток) в будь-який зручний для нього час.

8.2.5. У ваучері на трансфер міститься вся необхідна інформація про Замовлення, у тому числі номер Замовлення у системі бронювання.

8.3. Сервіс Трансфери. Скасування та зміни.

8.3.1. Для скасування Замовлення Вам необхідно виконати наступні дії: Вибрати потрібне замовлення в особистому кабінеті. Натиснути кнопку «Скасувати». Підтвердити суму до повернення.

8.3.2. Повернення оформлених ваучерів на трансфер можливе лише у випадку, якщо така можливість дозволена Перевізником/Постачальником Послуги.

8.3.3. Зміна маршруту прямування, а також прізвища та імені Пасажира неможлива. У випадку такої необхідності, Клієнту необхідно скасувати Замовлення та створити нове Замовлення із врахуванням необхідних змін.

8.3.4. З Покупця може бути стягнуто штраф за повернення оформлених ваучерів, внесення змін у Замовлення, що визначається умовами бронювання та правилами Постачальника Послуг/Перевізника.

8.3.5. Замовлення може бути анульоване до моменту здійснення поїздки без накладення штрафу лише у терміни, визначені Постачальником Послуги. При скасуванні Замовлення після вказаного терміну з Покупця стягується штраф у розмірі повної вартості Замовлення.

8.3.6. За жодних обставин, комісія платіжної системи та вартість послуг Агентства поверненню не підлягає.

8.3.7. Повернення коштів, сплачених за невикористаний ваучер (електронний квиток), відбувається у той же спосіб, яким відбувалася оплата Бронювання та у строки та відповідно до умов цього Договору.

9.1. Сервіс Оренда Автомобіля. Загальні умови.

9.1.1. Особливості надання послуг Сервісу Оренда Автомобіля застосовуються з урахуванням викладених вище загальних правил бронювання, купівлі та порядку оплати Послуг, а також додаткових правил роботи Сервісу Оренда Автомобіля.

9.1.2. Агентство не несе жодної відповідальності за будь-які та всі дії чи бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість Постачальника Послуг, в тому числі, але не виключно, інциденти, що можуть виникнути в процесі чи в результаті використання Послуги.

9.1.3. У випадку, якщо Ви маєте намір використати орендований Автомобіль для виїзду за межі території держави, в якій було орендовано Автомобіль, Ви зобов’язуєтесь повідомити про це Агентство не пізніше як за 7 календарних днів до дати отримання Автомобіля, вказаної Вами при Бронюванні.

9.1.4. Ви зобов’язуєтеся дотримуватися умов оренди автотранспортних засобів, наданих Постачальником Послуги, Агентством, а також умов та вимог відповідних нормативно-правових актів держави отримання Автомобіля в оренду, держави перебування (їх адміністративно-територіальних одиниць), в тому числі, але не виключно Правил дорожнього руху, затверджених Кабінетом Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 з внесеними змінами та доповненнями, та несете одноосібну відповідальність за їх порушення.

9.2. Сервіс Оренда Автомобіля. Порядок оплати та Бронювання.

9.2.1. Під час здійснення Бронювання Клієнт має право обрати Автомобіль наступних класів: «Повний», «Середній», «Міні», «Компактний», «Спеціальний», «Стандарт» і «Преміум».

9.2.2. Здійснюючи Замовлення Ви підтверджуєте наявність у Клієнта/Пасажира чинного посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії та платіжної картки платіжної системи Visa або MasterCard. Тимчасовий дозвіл/талон на право керування транспортним засобом, а також посвідчення водія на право керування транспортним засобом, термін дії якого минув, не приймається Агентством/Постачальником Послуги та є підставою для відмови у наданні послуг. Ви несете повну та одноосібну відповідальність перед Постачальником Послуги та відповідними органами державної влади, правоохоронними органами держави перебування тощо, за наявність у Вас всіх документів, необхідних для використання Послуги.

Якщо Ваше посвідчення водія на право керування транспортним засобом було випущено у державі, де не використовується латиниця, перевірте, чи співпадає транслітерація Ваших імені та прізвища в посвідченні та паспорті (документі, що його заміняє).

9.2.3. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих для даного Сервісу та виду Послуги і доступний на Сайті. Перед здійсненням Бронюванням Ви зобов'язуєтеся самостійно ознайомитися і використовувати Послугу відповідно до Правил тарифу обраних Вами Постачальників Послуги.

9.2.4. Бронювання з депозитом. Зверніть увагу, що у випадку здійснення Бронювання послуг оренди Автомобіля за 6 тижнів до дати отримання Автомобіля в оренду, Постачальником Послуги з картки Покупця стягується депозит (частина вартості послуги) у розмірі та порядку, що встановлюється безпосередньо Постачальником Послуги без участі Агентства. Решта вартості послуги стягується Постачальником Послуги з Покупця за 4 тижні до дати отримання Автомобіля в оренду.

9.2.5. Послуга Бронювання вважається наданою Агентством належним чином і в повному обсязі з моменту надсилання на електронну пошту Покупця, вказану при Бронюванні, електронного ваучеру, який, за загальним правилом, доступний у особистому кабінеті.

9.2.6. Покупець зобов’язується самостійно роздрукувати ваучер (електронний квиток) в будь-який зручний для нього час. Роздрукований ваучер (електронний квиток) підлягає безпосередньому пред'явленню у прокатному пункті під час отримання Автомобіля в оренду. Агентство не несе жодної відповідальності у випадку відмови Постачальника Послуги у наданні Автомобіля Клієнту у зв’язку з відсутністю ваучера/його пошкодження.

9.2.7. Марка Автомобіля, за винятком його класу, може бути змінена за одностороннім волевиявленням Постачальника Послуги, що не залежить від волі Агентства.

9.2.8. Оплата Додаткових послуг Постачальника Послуг здійснюється Покупцем/Клієнтом самостійно без участі Агентства.

9.2.9. Покупець зобов’язується сплатити Постачальнику Послуги страховий депозит при отриманні Автомобіля в оренду у відповідному прокатному пункті, розмір якого встановлюється без участі Агентства та залежить безпосередньо від Постачальника Послуги. Страховий депозит повертається Клієнту Постачальником Послуги в момент повернення Автомобіля при належному виконанні умов договору оренди Автомобіля.

9.2.10. Ви повідомлені та погоджуєтеся з тим, що паливна політика формується та залежить виключно від Постачальника Послуги, з якою Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомитися під час створення Бронювання.

9.2.11. У випадку, якщо термін Оренди Автомобіля становить 3 або менше календарних дні, повідомте Постачальника послуги про це під час отримання Автомобіля у прокатному пункті. За таких обставин, Постачальник Послуги може на власний розсуд запропонувати альтернативний варіант щодо використання та оплати пального.

9.3. Сервіс Оренда Автомобіля. Повернення Автомобіля. Скасування Бронювання.

9.3.1. Повернення Автомобіля здійснюється в тому ж місці, де було отримано Автомобіль (прокатний пункт). За необхідності повернення Автомобіля в інше місце, Ви зобов’язуєтеся повідомити про це заздалегідь, а саме: під час здійснення Бронювання проставте відповідну відмітку біля пункту «Повернення авто в іншому місці».

9.3.2. За загальним правилом, Автомобіль надається і повертається у прокатний пункт із повним баком пального та у чистому вигляді. Якщо Ви повернете Автомобіль з недостатньою кількістю пального або у неналежному вигляді, з Вас може бути утримана Постачальником послуги вартість дозаправки і / або мийки Автомобіля.

9.3.3. Ви погоджуєтеся з тим, що у випадку наявності неоплачених штрафів, інших стягнень за вчинення, в тому числі, але не виключно адміністративних правопорушень, Вам може бути відмовлено у наданні послуги без подальшого відшкодування завданих збитків.

9.3.4. Повністю або частково оплачене бронювання може бути безкоштовно скасоване не пізніше як за 48 годин до дати отримання Автомобіля в оренду, вказану Вами при Бронюванні. При скасуванні Бронювання протягом 48 годин до дати отримання Автомобіля в оренду, з Покупця буде стягнуто штраф у розмірі вартості 3-денної оренди Автомобіля. Розмір штрафу за скасування Бронювання ніколи не перевищує загальну вартість послуги оренди Автомобіля. Скасування Бронювання здійснюється шляхом подання запиту Покупцем через особистий кабінет. Скасування Бронювання з депозитом. Якщо Бронювання скасовано більш ніж за 48 годин до дати отримання Автомобіля, штраф за скасування дорівнюватиме вартості здійсненої оплати. При скасуванні Бронювання протягом 48 годин до початку оренди з Вас буде стягнуто штраф у розмірі вартості 3-денної оренди або ж суми депозиту, залежно від того, що більше.

9.3.5. За жодних обставин, комісія платіжної системи та вартість послуг Агентства поверненню не підлягає.

9.3.6. Неявка Клієнта. Неявкою вважаються наступні ситуації: Клієнт не надав документи, необхідні для отримання Автомобіля; нестача коштів на платіжній картці Клієнта для оплати страхового депозиту; Клієнт не забрав Автомобіль в призначену дату і час; Клієнт не повідомив своєчасно про скасування Бронювання до часу отримання Автомобіля. Сплачені грошові кошти в разі неявки Клієнта не повертаються.

Будь ласка, зверніть увагу, що у деяких Постачальників Послуги може бути індивідуальна політика скасування послуги. Шляхом здійснення Замовлення, Ви підтверджуєте, що ознайомлені та беззастережно приймаєте усі умови, що відображаються на сторінці результатів пошуку.

9.3.7. Агентство не несе жодної відповідальності за поломки, аварії або технічні несправності Автомобіля та не робитиме жодних виплат чи компенсацій за збитки та додаткові витрати, понесені Вами в процесі чи в результаті вищезазначених обставин.

У випадку поломки, аварії або технічних неполадок Вам потрібно негайно зателефонувати до Постачальника послуги. Будь ласка, збережіть копії всіх документів, заповнених Вами. Вони можуть знадобитися, якщо Ви вирішите звернутися в страхову компанію. Якщо ви потрапили в ДТП, рекомендуємо зберегти копію матеріалів про вчинене адміністративне правопорушення, в тому числі, але не виключно, протокол.

 

10.1. Сервіс Готелі. Загальні умови.

10.1.1. Особливості надання послуг Сервісу Готелі застосовуються з урахуванням викладених вище загальних правил бронювання, купівлі та порядку оплати Послуг, а також додаткових правил роботи Сервісу Готелі.

10.1.2. Агентство надає Покупцю послугу бронювання послуг з тимчасового розміщення (далі – Готельні послуги). Договірні відносини щодо надання Готельних послуг виникають безпосередньо між Вами (Клієнтом) та Постачальником Послуги.

10.1.3. Спірні питання із Постачальником Послуги Клієнт вирішує шляхом звернення до Агентства за контактами, вказаними в електронному ваучері бронювання.

10.2. Сервіс Готелі. Бронювання.

10.2.1. Послуга Бронювання вважається наданою Агентством належним чином і в повному обсязі з моменту надсилання на електронну пошту Покупця, вказаного при Бронюванні, електронного ваучеру за стандартом Постачальника Послуги.

10.2.2. Тип тарифу, умови анулювання, внесення змін у Бронювання, комплекс послуг, що входять у Замовлення, Додаткові послуги, запропоновані Постачальником за додаткову плату, визначаються умовами бронювання, правилами Постачальника Послуг, а також вказуються Клієнтом при здійсненні Бронювання на Сайті.

10.2.3. Підтверджуючи Бронювання, Ви (Клієнт/Покупець) погоджуєтеся з умовами бронювання, вартістю та умовами надання послуг, в тому числі, але не виключно, правилами та умовами анулювання/внесення змін/незаїзду (no-show), доступним способом оплати, та безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте такі умови.

10.3. Сервіс Готелі. Розрахунок та порядок оплати.

10.3.1. Форма оплати Готельних послуг визначається виключно Постачальником Послуги. Оплата Готельних послуг може здійснюватися наступними методами:

10.3.2. Передоплата. Цей метод оплати передбачає списання з платіжної карти Покупця повної вартості замовлених послуг в момент здійснення Бронювання на Сайті.

10.3.2.1. При здійсненнi передоплати може виникнути необхідність підтвердження Постачальником Послуги створеного Бронювання. У випадку необхідності підтвердження Бронювання, грошові кошти будуть заблоковані на 14 годин, а після підтвердження — списані з платіжної картки Покупця. У випадку непідтвердження Бронювання, грошові кошти будуть розблоковані, про що Покупця буде проінформовано шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на електронну пошту, вказану при Бронюванні.

10.3.2.2. Списання коштів здійснюється у валюті Постачальника Послуги. При розбіжності валюти списання і валюти платіжної карти можлива конвертація.

10.4. Сервіс Готелі. Анулювання, зміни, незаїзд (no-show).

10.4.1. Для анулювання Бронювання Покупцю/Клієнту потрібно виконати наступні дії: Авторизуватися у системі та обрати закладку «Мої замовлення». Обрати розділ «Готелі» та обрати Бронювання, яке бажаєте анулювати. Натиснути «Скасувати Бронювання». Підтвердити Скасування.

10.4.2. З Покупця/Клієнта може бути стягнутий штраф за анулювання/зміну бронювання/незаїзд, що визначається умовами бронювання та правилами Постачальника Послуг.

10.4.3. У випадку скасування Бронювання з передоплатою, можливі наступні умови повернення коштів, що в кожному окремому випадку встановлюються виключно Постачальником Послуги: безкоштовне скасування: повертається повна вартість Бронювання на картку, якою було оплачено бронювання; штраф при скасуванні: повертається сума бронювання з вирахуванням суми штрафу за його скасування. Термін повернення коштів становить до 30 робочих днів; вартість не повертається: Постачальник Послуг утримує повну вартість Бронювання.

10.4.4. Можливість внесення змін залежить виключно від політики Постачальника Послуги. Запит на внесення змін в Замовлення здійснюється шляхом звернення Покупця до Агентства за контактами, вказаними в електронному ваучері Бронювання.

10.4.5. Правилами Готелю може бути передбаченo штраф за незаїзд (no-show). У випадку здійснення передоплати чи преавторизації платіжної картки, Покупцю буде повернуто/розблоковано вартість Замовлення за вирахуванням штрафу за незаїзд.

10.4.6. Обробка заявки на повернення і безпосереднє повернення коштів Покупцю, можливість внесення змін у Бронювання знаходяться виключно в компетенції Постачальника послуги, і проводяться за правилами та у строки, встановлені останнім. У цьому випадку Агентство не несе відповідальність перед Покупцем за будь-які затримки чи помилки, оскільки не є учасником цих операцій, в тому числі, але не виключно, платіжних транзакцій та не може мати на них впливу.

10.4.7. Агентство не несе жодної відповідальності за наслідки, спричинені вашим пізнім заїздом та/або за стягнення Постачальником послуг коштів за скасування бронювання чи незаїзд (no-show).

10.4.8. У випадку, якщо Ви запізнюєтесь на узгоджений час заїзду або прибудете лише наступного дня, будь ласка, своєчасно повідомте про це Агентство за контактами, вказаними в електронному ваучері Бронювання.

 

11.1. Сервіс Страхування. Загальні умови.

11.1.1. Вимоги Сервісу Страхування застосовуються відповідно до вищезгаданих загальних правил бронювання, купівлі та оплати Послуг, додаткових правил роботи Сервісу Страхування, які доступні за таким посиланням, а також правилами Постачальників.

11.1.2. З Правилами Постачальників ви можете ознайомитись на сайтах компаній.

11.1.3. Агентство рекомендує придбати страховий поліс для здійснення подорожі. Деякі Постачальники послуг можуть вимагати страховий поліс як передумову для надання Послуг.

11.1.4. Страховий поліс можна придбати на Веб-сайті як окрему Послугу та як додаткову Послугу (наприклад, під час купівлі авіаквитка).

11.2. Сервіс Страхування. Бронювання

11.2.1. Якщо ви замовляєте страховий поліс на Веб-сайті, ви укладаєте договір страхування безпосередньо з Постачальником страхової послуги. У такому разі Агентство діє виключно в якості посередника і не може розглядатися за будь-яких обставин як постачальник чи співпостачальник страхових послуг щодо вас чи будь-якої третьої сторони.

11.2.2. Всі умови договору страхування між вами та Постачальником страхової послуги (а також методи оплати, страхові платежі та покриття, розірвання чи анулювання, дії у разі настання страхового випадку, а також інші умови надання послуги, що відрізняються в залежності від обраного типу страховки та Постачальника страхової послуги тощо) визначаються виключно Постачальником страхової послуги після вашого вибору, здійсненого в односторонньому порядку та на ваш розсуд, а також після прийняття умов Постачальника страхової послуги.

11.2.3. З договором страхування та основними умовами можна ознайомитися під час Бронювання за відповідним посиланням. З умовами договору страхування можна ознайомитися та надати свою згоду перед здійсненням Бронювання.

11.2.4. Рекомендуємо ознайомитися з варіантами страхування для вибору страхового полісу, який відповідатиме вашим потребам та матиме відповідне покриття. У разі виникнення будь-яких питань стосовно договору страхування, рекомендуємо звернутися до Постачальника страхової послуги за контактними даними, доступними під час здійснення Бронювання.

11.2.5. Агентство не несе жодної відповідальності за ваш вибір страхового покриття. Загальні умови оплати за замовлені Послуги застосовуються та є обов'язковими під час купівлі страхового полісу. Всі скарги необхідно подавати безпосередньо Постачальнику страхової послуги.

11.3. Сервіс Страхування. Оформлення та оплата Замовлення

11.3.1. Період між здійсненням Замовлення Покупцем та оплатою/підтвердженням про оплату не може перевищувати 12 (дванадцять) годин. У разі несвоєчасного підтвердження про оплату Замовлення автоматично анулюється.

11.3.2. Страховий поліс надається після отримання підтвердження від Постачальника страхової послуги у Системі бронювання, як правило, впродовж 3 (трьох) годин з моменту оплати бронювання, якщо інше не передбачено Постачальником страхової послуги.

11.3.3. Підтвердженням купівлі Страхової послуги є електронний страховий поліс. Після здійснення Замовлення Покупцем та підтвердження про оплату Постачальник страхової послуги надсилає страховий поліс на вашу електронну адресу, вказану під час здійснення Бронювання. Страховий поліс також доступний в особистому кабінеті на Веб-сайті.

11.4. Сервіс Страхування. Скасування та внесення змін у страховий поліс

11.4.1. Внести зміни в існуючий страховий поліс не можливо. У разі, якщо термін дії страхового полісу не розпочався, Покупець може скасувати цей страховий поліс та замовити новий страховий поліс.

11.4.2. Страховий поліс можна скасувати в особистому кабінеті на Веб-сайті. Скасування страхового полісу передбачає повернення вартості страхового полісу впродовж періоду, визначеного Постачальником страхової послуги, у разі, якщо термін дії страхового полісу не розпочався. Повернення коштів за страховий поліс здійснюється таким самим методом, який використовувався для його оплати, впродовж 10 (десяти) робочих днів.

11.4.3. Певні види страхових полісів можна скасувати/повернути лише в офісах Постачальника страхової послуги.

11.4.4. Подання Клієнтом запиту на повернення квитка не означає, що страховий поліс буде автоматично анульовано. У такому разі, якщо Клієнту необхідно повернути як і авіаквиток, так і скасувати страховий поліс, Клієнт повинен подати 2 (два) окремі запити на повернення особистому кабінеті на Веб-сайті.

 

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. Агентство робить усе можливе для того, щоб інформація, яка міститься на Сайті, була точною і достовірною. Ви погоджуєтеся і розумієте, що інформація про Послуги, засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах чи сторінках Сайту (розклади, статистика дані прибуття/відправлення транспортних засобів, описання послуг, фотографії, медіа файли, рейтинги, довідники, погода, курси валют, новини про туризм, інформаційні матеріали про країни, міста, події, ціни, тарифи, знижки, тощо), надаються відповідними постачальниками такої інформації, у тому числі Постачальниками Послуг / Перевізниками, або отримуються із публічних джерел і повинні використовуватися винятково з інформаційною метою та розміщені лише для вашої зручності. Оскільки вся інформація, яка публікується на Сайті, надається відповідними постачальниками такої інформації, у тому числі Перевізниками і Постачальниками Послуг, то, не зважаючи на компетентність та ретельний відбір постачальників інформації, Агентство не має можливості проводити тотальну незалежну перевірку всієї інформації, у зв’язку із чим така інформація, опублікована на цьому Сайті може містити неточності і помилки, в тому числі помилки у цінах, тарифах та іншій фінансовій інформації. Агентство не робить жодних заяв щодо використання такої інформації, яка міститься на Сайті, і не дає жодних гарантій, що дана інформація є повною, точною, правильною, корисною, актуальною, перевіреною та не містить помилок (у тому числі явних чи друкарських), тощо, та не несе відповідальності за використання вами такої інформації та заподіяні у зв’язку з цим збитки.

12.2. Агентство не несе жодної відповідальності за будь-які та всі дії чи бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість будь-кого із Постачальників Послуг / Перевізників; або за будь-які тілесні ушкодження, смерть, псування майна або інші збитки чи додаткові витрати, у результаті вищевказаного та не здійснює жодних відшкодування із вказаних причин . Агентство не несе жодної відповідальності і не робитиме жодних виплат чи компенсацій, за збитки та додаткові витрати, понесені в процесі чи в результаті використання Послуг чи Додаткових Послуг, у тому числі, але не обмежуючись у разі будь-якої затримки, скасування, зміни маршрутів, втрату чи пошкодження багажу чи особистих речей, страйків, форс-мажорних обставин, зміни вартості Послуг та тарифів, вилучення тарифів з продажу, анулювання оплачених чи неоплачених Послуг чи Додаткових Послуг або з інших причин, оскільки дані обставини знаходять поза межами його контролю та регулювання. .

12.3. Агентство не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту. Агентство не гарантує та не забезпечує і не несе жодної відповідальності щодо постійного та безпомилкового з’єднання та підключення до мережі Інтернет, не гарантує та не забезпечує якість різних каналів зв'язку загального користування, телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти чи зв’язку, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Сайту, замовлення Послуг або контакт із Агентством, і якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі послуг, оформленні та/або оплаті Замовлення чи надання іншої інформації.

12.4. Агентство не робить жодних заяв та відмовляється від усіх гарантій що Сайт, його компоненти, сервери чи будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів чи інших руйнівних елементів та не надає гарантій щодо використання програмного забезпечення (у тому числі гарантіями щодо його якості, належної роботи) яке доступне на цьому Сайті. Ви зобов’язуєтеся самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні цього Сайту чи інших веб-сайтів на які надаються гіперпосилання з цього Сайту, щоб убезпечити своє обладнання чи програмне забезпечення від можливих елементів руйнівного характеру таких як, наприклад, віруси. Агентство наполегливо рекомендує використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення (у тому числі антивірусне програмне забезпечення).

12.5. Цей Сайт може містити гіперпосилання на веб-сайти, які не належать та не обслуговуються Агентством. Такі гіперпосилання можуть надаватися лише для вашої зручності та для ознайомлення. Ви погоджуєтеся з тим, що Агентство не контролює такі веб-сайти та зовнішні ресурси, не обслуговує такі веб-сайти і не несе відповідальності за їхню діяльність, зміст, рекламу, продукти та іншу надану ними інформацію та наслідки їх використання. Розміщення таких гіперпосилань на подібні веб-сайти не підтверджує та не гарантує, що Агентство схвалює розміщені матеріали на таких веб-сайтах, або асоціюється з їх власниками. Використання деяких гіперпосилань на веб-сайти та відображення даних з таких веб-сайтів (наприклад, Карти Google) повинні використовуватися з дотримання правил користування такими веб-сайтами і відповідно до встановлених ними політик обробки даних. Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомлюватися та дотримуватися правил користування такими зовнішніми веб-сайтами.

12.6. За жодних обставин Агентство не несе відповідальності, не надає жодних відшкодувань збитків і не проводить компенсацій у випадку: незнання або недотримання Користувачем умов цього Договору, та не ознайомлення з Правилами Надання Послуг/Правилами тарифів вибраних Постачальників Послуг / Перевізників, та особливостями надання Послуг чи Додаткових Послуг; у разі недбалого ставлення Користувача до заходів безпеки та захисту його персональних, платіжних або інших даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до особистого кабінету і персональних та інших даних Користувача, що заподіяло збитки Користувачеві; за недоставку системами зв'язку та несвоєчасне прочитання / або не прочитання Клієнтом чи Пасажиром електронних чи sms повідомлень, надісланих Агентством / Перевізником / Постачальником Послуг / Платіжною системою і пов’язаних із користуванням Сайтом та Замовленням Послуг чи Додаткових Послуг; у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цього Договору; за відсутність у Клієнтів / Пасажирів з будь-яких причин належним чином оформлених документів, які вимагаються для отримання Послуг і визначених у цьому Договору чи Перевізником / Постачальником Послуг. за дії третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись за дії: митних та імміграційних властей та за обмеження права Пасажира на виїзд з країни-відправлення чи іншого пункту відправлення, чи в’їзду у країну прибуття компетентними органами відповідної країни; за дії консульств, посольств чи візових центрів іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову або зміну строків видачі в'їзних віз, чи видачі віз на інших умовах, ніж передбачено для цілей використання Послуг.

12.7. Відповідно до умов цього Договору Агентство за жодних обставин: не виступає у якості співвиконавця / співпостачальника з Перевізником / Постачальником Послуг і не бере участі в спорах між Покупцем / Пасажиром та Перевізником / Постачальником Послуги; не надає юридичних/консультаційних послуг, у тому числі щодо питань застосування законодавства іноземних держав; щодо вимог до пакету документів (включно, але не обмежуючись, до віз), необхідного для виїзду на територію іноземної держави, для транзитного перетинання іноземної держави тощо; щодо вимог, пов’язаних із прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, карантинним фітосанітарним видами контролю, встановленими законодавством іноземної держави; не представляє ваші інтереси та інтереси Пасажирів перед Перевізниками / Постачальниками Послуг, а також іншими залученими до надання Послуг особами. Відповідальність перед Клієнтами / Пасажирами, що випливає із наданих Послуг або Послуг, що надаються, несуть Перевізники / Постачальники Послуг відповідно до застосовуваного до таких правовідносин законодавства, а також норм міжнародного права. Покупець та Пасажири самостійно несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями до Постачальників Послуг / Перевізників або недотримання пов’язаних з цим формальностей, у тому числі юридичних.

12.8. Ви усвідомлюєте й погоджуєтеся, що, якщо Агентство не зможе надавати вам доступ до користування Сайтом, його Послугами та Сервісами Сайту, через обставини непереборної сили (визначені далі у Договорі), Агентство цим не порушить жодне зобов'язання перед вами в рамках цього Договору.

12.9. За жодних обставин Агентство, його афілійовані особи чи компанії групи, а також представники, засновники, керівники, агенти, працівники, співробітники, партнери та позаштатні спеціалісти не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, похідні або штрафні збитки чи шкоду, неодержаний прибуток (упущену вигоду), втрату даних чи доступу до даних та інформації, втрату ділової репутації, шкоду, завдану престижу чи репутації, чи завдану моральну шкоду, та додаткові витрат понесені внаслідок неможливості використання або в результаті використання Сайту та придбання Послуг чи Додаткових Послуг.

12.10. Відповідно до умов, застережень та обмежень, вказаних у цьому Договорі, Агентство несе відповідальність лише за умисний, прямий дійсний збиток, заподіяний внаслідок доведеного та встановленого у судовому порядку факту невиконання зобов’язань, що сталися з вини Агентства і межі такої відповідальності у жодному разі не можуть у сукупності перевищувати більшу із сум: (І) вартість замовленої послуги, або (ІІ) суму у еквіваленті ста доларів США. Положення цього пункту про обмеження відповідальності Агентства відображають погоджений розподіл ризиків між вами та Агентством і трактуються на користь Агентства, його афілійованих осіб чи компаній групи, а також представників, засновників, керівників, агентів, працівників, співробітників, позаштатних спеціалістів чи партнерів. Обмеження, вказані у цій статті залишаються чинними і обов’язковими навіть тоді, коли не вдалося повною мірою компенсувати збитки потерпілої сторони.

12.11. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що матеріальна відповідальність Перевізників за смерть, тілесні та інші ушкодження, а також відповідальність за втрату багажу, як правило, обмежується національним законодавством, міжнародними договорами, або власними правилами і обмеженнями Перевізників / Постачальників Послуг.

 

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Агентство звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору.

13.2. Під обставинами непереборної сили чи випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачений характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами. Сторони відносять до таких умов зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої у роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої у роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої у роботі Сайту, перебої і збої у роботі серверів та програмного забезпечення, хакерські атаки, обставини у зв’язку із оновленнями програмного забезпечення, плановими та позаплановими технічними і профілактичними роботами на Сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, непередбачувані дії чи бездіяльність третіх осіб, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями та інші обставини, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін.

13.3. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Агентство повідомляє протягом 7 (семи) календарних днів Користувачів Сайту шляхом розміщення відповідного застереження на Сайті або надсилання електронного повідомлення (чи у інший належний спосіб на вибір Агентства) про характер перебігу вказаних обставин і ймовірну тривалість їх дії.

13.4. Термін виконання зобов'язань відповідно до Договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини непереборної сили. Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, сторони можуть вирішити питання невиконання зобов’язань шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягти згоди, вимагати розірвання Договору.

 

14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

14.1. Умови захисту персональних даних є невід’ємними умовами цього Договору та містяться у відкритому доступі на сайті.

 

15. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

15.1. Попередження про авторське право: © FLYTICKET.COM.UA Всі права захищені. FLYTICKET.COM.UA — є зареєстрованою торговою маркою і охороняється авторським правом. Агентство, його партнери та провайдери є власниками або ліцензіатами об’єктів права інтелектуальної власності (вся інформація і матеріали), опублікованих на Сайті. На Сайті можуть бути розміщені матеріали, надані третіми особами. Логотипи, назви компаній, пропозиції та інше, які згадуються на Сайті, можуть бути торговими марками/знаками їх відповідних власників чи захищатися авторськими правами. Вся інформація та матеріали, опубліковані на Сайті, захищені відповідно до локального чи міжнародного права про захист об’єктів права інтелектуальної власності.

15.2. Ви не маєте права використовувати, відтворювати, змінювати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, створювати посилання на Сайт, чи здійснювати будь-яке інше використання вмісту цього Сайту повністю чи частково, у тому числі використовувати будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, доступні за допомогою цього Сайту, без письмового дозволу Агентства.

15.3. Електронний квиток /маршрут-квитанція, квиток, електронний ваучер чи інший електронно-цифровий документ, який підтверджує ваше Бронювання та цей Договір може використовуватися лише для отримання Послуг / Додаткових Послуг та роздруковуватися на паперових носія і копіюватися лише з цією метою.

15.4. Якщо інформація, яка розміщується вами на цьому Сайті, у тому числі у електронних повідомленнях чи відгуках містить об’єкти права інтелектуальної власності, ви таким чином передаєте всі такі права інтелектуальної власності без обмеження на користь Агентства. Ви погоджуєтеся на надаєте повне і необмежене, безоплатне, без обмеження у часі і просторі право Агентству використовувати, залишений відгук на власний розсуд (у тому числі у рекламних та маркетингових цілях), змінювати, адаптувати, створювати похідні продукти, перекладати, публікувати у будь-якому засобі масової інформації чи видаляти повністю або частково, передавати третім особам, чи використовувати у будь-який інший спосіб на розсуд Агентства. Якщо ви не погоджуєтеся із вказаними умовами, просимо вас утриматися від залишення інформації на цьому Сайті чи надсилання інформації на адресу Агентства та припинити користуватися Сайтом.

15.5. Програмне забезпечення, яке доступне за допомогою цього Сайту, у тому числі мобільні додатки належать Агентству, його партнерам та провайдерам і захищаються авторським правом. Використання програмного забезпечення регулюється умовами ліцензійної угоди між вами та Агентством. Встановлюючи мобільні додатки ви повинні погодитися з умовами ліцензійної угоди. Якщо не вказано інакше, ви отримуєте від Агентства обмежену, персональну, невиключну, що не передається, на встановлений термін ліцензію на використання програмного забезпечення для перегляду інформації і іншого роду використання Сайту, лише з метою отримання інформації про послуги та їх замовлення відповідно умов Договору і ні для жодних інших цілей. Гарантія на програмне забезпечення надається тільки в межах ліцензійної угоди.

15.6. Будь-яке незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності і порушення викладених вище умов вважається грубим порушенням умов Договору, укладеного між вами та Агентством і може бути підставою для подання позову про захист порушених прав.

15.7. Якщо вам стало відомо про порушення авторських прав Агентства, будь ласка, надішліть нам повідомлення на електронну пошту.

15.8. Якщо ви впевнені, що опубліковані на Сайті матеріали, порушують ваші авторські права, ви можете надіслати нам лист на поштову адресу, яке повинно містити: описання матеріалу, щодо якого ймовірно порушені ваші авторські права; надання доказів існування у вас авторського права щодо спірного матеріалу, ваші контактні дані та підпис. Агентство рекомендує вам отримати консультацію у кваліфікованого фахівця перед тим, як надсилати лист або зустрічне повідомлення щодо захисту порушених авторських прав. Якщо ваш лист щодо захисту порушених авторських прав буде безпідставним, ви зобов’язуєтеся відшкодувати усі збитки, які можуть виникнути у Агентства чи інших власників таких прав щодо розгляду вашого листа та встановлення факту порушення авторських прав.

15.9. Агентство не несе відповідальності за інформацію, розміщену на веб-сайтах, які належать його афілійованим особам.

 

16. ПРАВО ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Цей Договір та усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором. У випадку відсутності у Договорі положень, що регулюють спірні відносини, Агентство залишає за собою право застосувати положення, що регулюють подібні відносини, у тому числі положення, які містяться у самому Договорі (аналогія). Відносини сторін, не передбачені цим Договором, але аналогічні тим, що виникають з цього Договору та/або у зв’язку з його виконанням, регулюються і тлумачаться відповідно до матеріального та процесуального права України, правил, інструкцій, положень, рекомендацій, резолюцій та інших актів ІАТА (або інших уповноважених організацій, що регулюють надання послуг Сайту), нормативно-правових актів органів державної влади та застосовних міжнародно-правових норм.

16.2. Всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Досудовий розгляд спорів є обов’язковим для сторін. У разі, якщо сторони не змогли вирішити будь-який спір та/або розбіжності шляхом переговорів, сторона, яка вважає, що її права були порушені, зобов’язана направити іншій стороні досудову претензію, строк розгляду якої становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання претензії. У випадку неотримання відповіді на претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів, а також у випадку, якщо відповідь була отримана, але не задовольнила сторону, яка вважає, що її права порушені, така сторона вправі звернутися до суду у відповідності до правил підвідомчості та підсудності, встановленими законодавством України та нормами міжнародного права.

 

17. ПРИПИНЕННЯ ВІДНОСИН З АГЕНТСТВОМ

17.1. Ви може у будь який час відмовитися від використання Сайту, видаливши свої реєстраційні дані з особистого кабінету. Запит на видалення повинен бути надісланий з електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті, на електронну пошту Агенства. Після видалення, усі дані із особистого кабінету будуть видалені без можливості відновлення.

17.2. Ви погоджуєтеся з тим, що Агентство зберігає за собою право на власний розсуд відмовити вам у доступі до Сайту та отримання Послуг, чи призупинити надання Послуг, які доступні за допомогою цього Сайту, в будь-який час без попереднього повідомлення та з будь-якої причини, в тому числі, але не обмежуючись: у випадку порушення вами умов цього Договору; у випадку підозри щодо використання Сайту у протиправний, шахрайський спосіб, що може нанести шкоду Агентству, Постачальникам Послуг / Перевізникам чи третім особам; якщо цього вимагають змінені правила та умови ведення бізнесу, несприятливі зміни у законодавстві, регуляторні обмеження, а також зміни у правовідносинах з будь-яким із партнерів Агентства.

17.3. З моменту припинення ваших відносин із Агентством: (i) дію всіх ліцензій і прав на використання об’єктів інтелектуальної власності Агентства буде негайно припинено; (ii) ви негайно відмовитеся від будь-якого використання цього Сайту та отримання Послуг / Додаткових Послуг, доступних на цьому Сайті.

17.4. Положення та розділи цього Договору у яких указано, чітко передбачається чи випливає із їх суті, що вони продовжуватимуть діяти після припинення ваших відносин із Агентством, у тому числі умови щодо обмеження відповідальності, діятимуть після припинення дії цього Договору протягом строку визначеного у таких положенням.

 

18. ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

18.1. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не спричиняє недійсності чи нікчемності Договору в цілому. Таке положення буде вважатися переглянутим з урахуванням первинних намірів настільки, наскільки це можливо, враховуючи вимоги законодавства України. Ви підтверджуєте свою повну та беззастережну згоду з цим Договором та зі змінами, які можуть бути внесені у випадку визнання будь-яких положень недійсними, нікчемними чи такими, що не можуть бути застосовані і погоджуєтесь, що такі змінені положення будуть регулювати правовідносинами між вами та Агентством. Розділи та заголовки у Договорі викладені лише із інформаційною метою і для зручності Користувача і не можуть звужувати, розширювати чи іншим чином змінювати умови Договору.

18.2. Умови цього Договору є обов’язковими для Агентства та Користувача/Клієнта/ Користувача/ Покупця/ Пасажира та їх законних та дозволених правонаступників. Користувач не має права відступати повністю чи частково свої права вимоги відповідно до цього Договору третім особам без попередньої письмової згоди Агентства. Агентство може без будь-яких застережень і у будь-який час передавати чи відступати чи передавати на субпідряд (субагентування) будь-які права та обов’язки за цим Договором повністю чи частково третім особам на свій власний вибір.

18.3. Електронна версія цього Договору на паперових носіях, у тому числі будь-яке електронне або sms повідомлення на паперових носіях (яке було надіслано або отримано Користувачем від Агентства / Агентством від Користувача) прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не потребує додаткового посвідчення, повинна вважатися належним доказом, і мати ту ж силу, що і будь-які інші документи чи повідомлення, здійснені на паперовому носії, і повинна використовуватися при вирішенні будь-яких претензій чи спорів що можуть виникати з або щодо виконання цього Договору.

 

19. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВ «Інсіеме Тур» із місцезнаходженням: 61002 Україна, м. Харків, вул. Іванова, 12/16; ідентифікаційний номер: 38633342, податковий номер [38633342], код IATA [72-3 2017 2].

Телефон: +38 057 702 07 47.